Det har været en rigtig god ide at placere en socialrådgiver på Vorup skole og tre daginstitutioner i området.Faktisk er erfaringerne så gode, at der nu arbejdes på at indføre ordningen på alle skoler og daginstitutioner i Randers Kommune.Ved at socialrådgiveren kommer ud flyttes fokus fra det administrative arbejde til det personlige og opsøgende arbejde, og der sker en hurtigere og mere målrettet indsats i forhold til de berørte børn og deres familier.Det er planen at de tre Børn og familiecentre i kommunen hver skal ansætte en fremskudt socialrådgiver.