Både på Tradium HHX og på AMU-området er det nye folk på lederposter. 

Både på Tradium HHX og på AMU-området er det nye folk på lederposter.

Henriette Andersen Birk er ny uddannelsesleder på Tradium HHX.

Hun er 40 år og har været ansat på Tradium siden august. Hun kommer fra en stilling som underviser i dansk og historie samt læsevejleder på VID Gymnasier i Grenå på både HHX og HTX. Før det var hun projektleder og AC-fuldmægtig på Aarhus Universitet i tre år.

Henriette Andersen Birk bliver blandt andet ledelsesansvarlig for 1.g, det tværfaglige studieområde, SOP samt skolens støtteordninger – herunder læsevejledningen og specialpædagogisk støtte.

Bente Herred Hansen er også ny uddannelsesleder på Tradium HHX.

Hun er 58 år og har været ansat på Tradium siden august 2022. Hun kommer fra en stilling på Viborg Gymnasium og HF, hvor hun har undervist på skolens STX og EUX-linje.

Bente Herred Hansen bliver blandt andet ledelsesansvarlig for 2.g, eksamen, internationalisering, udvikling af erhvervssamarbejde, evaluering og kvalitetssikring.

Troels Kiær Laursen er ny teamleder i AMU-kundeservice.

Han er 56 år, bosiddende i Randers og har siden 1998 været beskæftiget i uddannelsessektoren, blandt andet ved det tidligere AMU-Center Randers, som nu er en del af Tradium samt ved Handelsfagskolen i Odder.

Han vendte tilbage til Tradium i 2018, hvor han tiltrådte som planlægger, og han har således en solid baggrund for at kunne løfte stillingen som teamleder i AMU-kundeservice. I AMU-kundeservice vil Troels Kiær Laursen få en nøglerolle i et nyt full-servicekoncept, hvor virksomheder, der skal have gennemført efteruddannelse på Tradium, i fremtiden vil blive tilbudt et udvidet servicekoncept.

Foruden opgaven som teamleder skal han beskæftige sig med en række tværgående specialistopgaver for hele Tradium – herunder blandt andet indberetninger til Undervisningsministeriet og rapportudvikling til skolens studiesystem.

gs