Det er gået over al forventning med at få gjort kål på et merforbrug på handicapområdet i Randers Kommune.Handicapområdet havde i 2009 et merforbrug på 22 millioner kroner, og der blev derfor lavet en genopretningsplan som forudsatte at merforbruget var tilbagebetalt i 2014.Men det er gået langt bedre end forventet med at få udgifterne bragt ned, så merforbruget kan være tilbagebetalt allerede i år.Det skyldes blandt andet, at det er gået hurtig med at gennemføre de vedtagne besparelser, og en strammere økonomistyring.Besparelserne har imidlertid været så massive, at det nu kan mærkes på kerneydelserne.