Der er stor tilfredshed med dagtilbudene i Syddjurs Kommune.Kommunen har gennemført de første af en række brugertilfredshedsundersøgelser, og de omfattede dagplejen og daginstitutioner. Udvalget for familier og institutioner har tidligere vedtaget at målet var at 80 procent af forældrene var enten meget tilfredse eller tilfredse.Og den samlede tilfredshedsgrad viste sig at være 89 procent for institutionernes vedkommende, og i dagplejen var tallet endnu højere nemlig på 93 procent.Undersøgelsernes resultater skal danne grundlag for institutionernes fortsatte udvikling.