Som led i en stor sundhedsundersøgelse i Region Midtjylland modtog 2500 borgere i Syddjurs Kommune i går et spørgeskema.Spørgsmålene handler om alt fra motionsvaner, stress og alkoholforbrug til om man har fysiske og psykiske sygdomme eller gener i dagligdagen.Resultatet af undersøgelsen tegner en sundhedsprofil for Syddjurs Kommune og har stor betydning for planlægningen sundhedsindsatsen.Den sidste undersøgelse viste at at flere i Syddjurs er fysisk aktive, og at kommunens borgere spiser en sundere kost. Derimod var faldet i antallet af rygere ikke så stort som forventet, ligesom overvægt fortsat er et voksende problem.