Udvalgsformand er egentlig for forslaget. Alligevel vil hun stemme nej i byrådssalen. For sårbare borgeres skyld vil hun være sikker på, at politikerne tager den rigtige beslutning fra starten af.

AF CECILIE BISGAARD

Opdatering: Sagen blev udsat på mandagens byrådsmøde.

»Jeg er ikke lidt bekymret. Jeg er meget bekymret.«

Ordene kommer fra Naza Grabic. Hun har en datter på snart 28 år, der har autisme. Datteren er bruger af Aktivitetscenter Marienborgvej, der ligger i Randers nær Bækkestien.

»Det er det bedste sted, hun nogensinde har gået. Det er et dejligt sted til voksne autister, og de er en gruppe, der virkelig trives. Vi mærker en kæmpe forskel,« siger hun.

Hvorfor er hun så bekymret?

Politikerne i både Socialudvalget og Økonomiudvalget lægger op til, at Aktivitetscenter Marienborgvej skal lukke i sin nuværende form, fordi der skal bygges seks nye boliger i lokalerne. I stedet skal aktivitetscentret flyttes i de bygninger ved Neptunhus i Paderup, der er blevet erklæret ulovlige at bruge som botilbud.

Forslaget har været i høring frem til midten af marts.

Byrådet skal mandag aften også tage stilling til lukningen af Aktivitetscenter Marienborgvej, så derfor er sagen endnu ikke afgjort. Der er nemlig allerede en politiker, der har ændret sin mening. Det vender vi tilbage til.

»Der er støj konstant«

Der er opført i alt seks huse ved Neptunhus, der altså ikke må bruges til boliger. Derfor har forvaltningen foreslået, at bygningerne omdannes til et såkaldt medborgerhus, hvor der blandt andet skal være en café og offentlige tilgængelige aktiviteter.

I dagtimerne skal klyngehusene bruges af aktivitetscenterets borgere eller for eksempel Randers Sundhedscenter og Randers Bibliotek. Om aftenen vil »omverdenen« kunne booke husene. For at bygningerne bliver brugt til et lovligt formål, skal der nemlig være »publikumsorienterede aktiviteter« i dem. Det betyder, at andre borgere end centrets brugere må komme der.

Ifølge forvaltningen har man valgt denne løsning, fordi Aktivitetscenter Marienborgvejs »nuværende rammer ikke er optimale for de borgergrupper, der benytter aktivitetstilbuddet. Forvaltningen ser en mulighed for at imødekomme målgruppens behov bedre og samtidig bibeholde det faglige miljø ved at flytte hele tilbuddet til nye rammer.«

Artiklen fortsætter under billedet

Der bor 48 personer på Bostedet Neptunvej, hvor der er meget støj og trafik. Nu vil man flytte aktivitetscenter for sansesensitive borgere til området. Arkivfoto: Cecilie Bisgaard

En betragtning, som Naza Grabic ikke er enig i.

»Der er støj konstant. Jeg har selv målt det og mærket og oplevet det. Det er et sted, man bare vil væk fra hurtigst muligt. Alle ved, det er fuldstændigt forkert at gøre det her. Hvordan skal de få hverdagen til at fungere? Det personale, de har, skal fordeles på flere huse. Vi ved udmærket godt, at der ikke bliver dobbelt op på personale,« siger hun og fortsætter:

»Det skal være et åbent sted for alle andre, der kan komme og gå. Det duer ikke. Min datter bliver så forstyrret, når der sker noget – specielt når der kommer fremmede. Det går ikke. Hun vil ikke kunne koncentrere sig og få ro. Jeg ville blive meget ked af, at hun skulle gå derude.«

»Man mishandler dem«

Foreningen Lev Randers har, siden det første bosted på Neptunvej blev opført, varetaget beboerne og de pårørendes interesser. De har kæmpet mod placeringen af de seks nye bygninger fra starten af – og Lev Randers var med til at få erklæret dem ulovlige, da de ikke overholdt kommunens egen lokalplan.

Senere fandt man ud af, at lokalplanen ikke kunne laves om, fordi det støjer for meget til at være beboelse, og det er derfor den kommunale forvaltning forsøger at finde et andet formål til bygningerne.

Formanden for Lev Randers, Vitus Jordan, er ligesom Naza Grabic ikke vild med, at der nu er udsigt til, at et aktivitetscenter og flere andre funktioner står til at flytte ind på området.

»Kommunen står med et byggeri, der aldrig skulle være sat i gang. Det er meget ulyksaligt, og der er næsten kun tabere omkring det. Handicappede skal åbenbart tåle mere trafik, støj og partikelforurening end personer, der ikke er handicappet. Kommunen sætter sig ikke ind i det behov, som de her borgere har. De mishandler faktisk de handicappede, når de behandler dem på den her facon,« siger han.

Han kritiserer samtidig den proces, der har været, hvor kommunen har skullet finde ud af, hvad de allerede opførte bygninger skulle bruges til, efter deres oprindelige formål blev erklæret ulovligt.

»Det er ikke fremskridt. Tværtimod. Det er uforståeligt, at man bider sig fast i den løsning, man har fundet på og ikke lytter til borgerne og de indsigelser, der er kommet. Det virker som et tilfældigt forslag. Hvis de holder fast i deres beslutning i stedet for at trykke på pause-knappen, så er det en hovsa-løsning, som udelukkende har til hensigt at nyttiggøre mursten. Men der er altså mennesker inde bag de mursten,« siger han og fortsætter:

»Det giver ikke mening at lave en høring, hvis man ikke vil bruge svarene til noget. Og det er ganske minimalt, hvad der er kommet af imødekommelse på de høringssvar, som kommunen har fået. Jeg oplever, at kommunen ikke lytter til sine borgere, når de træffer en beslutning.«

Føler sig ikke hørt

Det med ikke at blive hørt af kommunen i denne proces er noget, som Naza Grabic kan nikke genkendende til.

»Hvis det var et superdejligt sted i et fredeligt område, og det kun var en lang køretur, som min datter var lidt utryg ved, så ville det være okay. Men der er ikke noget som helst, der fungerer her. Jeg kan ikke mærke, at der er nogen, der har taget stilling til mit høringssvar. Jeg har prøvet at kontakte flere politikere, men pludselig så hører jeg ikke mere,« siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet

Det er de nyopførte bygninger på billedet her, som den kommunale forvaltning forsøger at finde en nyt formål med, efter det oprindelige formål blev erklæret ulovligt. Arkivfoto: Cecilie Bisgaard

Der har været holdt et dialogmøde mellem forvaltningen og de pårørende til brugerne af Aktivitetscenter Marienborgvej, som Naza Grabic deltog i.

»Det er det grimmeste møde, jeg nogensinde har været med til. De kunne ikke svare på noget som helst, og de havde ikke nogen plan. Alt er oppe i skyerne, og vi aner ingenting. Det gjorde os ikke mere trygge – tværtimod. De ville have os til at acceptere deres løsning. Det, vi sagde imod, havde de ikke svar til. Der var et stort pres fra deres side for, at vi skulle forstå og acceptere det,« fortæller hun.

Støj og fremmede

En af Naza Grabics helt store bekymringer er det med, at bygningerne skal bruges til publikumsorienterede aktiviteter.

»Det kan jeg slet ikke forstå. Når det ikke kunne blive godkendt til det, som det er bygget til, hvordan kan det så blive godkendt til det her? Autister skal skærmes, og det kan jeg ikke se muligheder for derude. Der er noget, der ikke passer,« siger hun og fortsætter:

»Jeg mener, at det her projekt er der nogen, der har kikset fuldstændigt med. Nu prøver de at ”redde” det. Men det bliver ikke bedre – der er rigtig mange ting, der ikke fungerer.«

Formanden for Lev Randers er enig.

»Det er det store problem – at der skal være en publikumsorienteret tilgang. Man vil flytte personer fra Aktivitetscenter Marienborgvej med autisme, der er notorisk følsomme for sansepåvirkninger, til et sted uden mulighed for støjdæmpning. Det virker meget dårligt tænkt,« siger han.

Tør ikke stemme for

Når repræsentanter fra både Aktivitetscenter Marienborgvej og Bostedet Neptunvej er så meget imod forslaget, hvorfor har politikerne så valgt at godkende det?

Rosa Lykke Yde (SF), der er formand for Socialudvalget, forklarer, at hun er positivt stemt over for et medborgerhus i området.

»Jeg er stadig overbevist om, at et medborgerhus er en god idé – også at lave et aktivitetscenter. Det vil komme hele området til gavn. Men vi er fanget i, at det på en gang skal gå hurtigt, fordi vi har nogle bygninger stående, som vi skal finde ud af, hvad vi skal bruge til, men vi skal også være sikre på, at vi træffer den rigtige beslutning,« siger hun og fortsætter:

Artiklen fortsætter under billedet

Rosa Lykke Yde vil ikke længere stemme for forslaget. Ikke fordi hun er imod idéen, men fordi risikoen for nogle sårbare borgere er for høj, siger hun. Foto: Randers Kommune

»Vi kommer ikke til at flytte Aktivitetscenter Marienborgvej en-til-en. Alle vil blive individuelt visiteret til det tilbud, der er bedst til dem.«

Da sagen blev behandlet i Socialudvalget, stemte hun for. Men hun fortæller mandag formiddag, at det har hun ikke længere tænkt sig at gøre, når sagen skal behandles mandag aften i byrådssalen (sagen blev udsat, red.).

»Jeg fik i fredags nogle nye oplysninger, der har ændret mit synspunkt. Jeg tør ikke længere stemme for,« siger hun.

Vil ikke løbe risikoen

Rosa Lykke Yde fortæller, at politikerne er klar over, at der vil blive klaget over deres beslutning til Planklagenævnet, selvom kommunen har fået lavet en juridisk vurdering, hvor konklusionen er, at forslaget er i overensstemmelse med lokalplanen.

Hvis Planklagenævnet vurderer, at forslaget ikke er i overensstemmelse med lokalplanen, vil politikerne lovliggøre det ved at ændre lokalplanen. Og den slags tager tid. Da Socialudvalget behandlede sagen, var udmeldingen, at de borgere, der bliver visiteret til det nye aktivitetscenter, fortsat ville kunne have deres daglige gang der, mens lovliggørelsen står på.

Fredag fik Rosa Lykke Yde at vide, at det alligevel ikke er tilfældet. Hvis Planklagenævnet vurderer, at forslaget ikke er i overensstemmelse med lokalplanen, så skal de visiterede borgere flyttes til et andet tilbud – igen.

»Min største frygt er, at vi rykker nogle borgere til et nyt tilbud, og hvis Planklagenævnet efterfølgende erklærer det ulovligt, så står vi med en ekstremt sårbar målgruppe, som igen skal flytte til et nyt tilbud. Det ville kræve, at vi ikke bare rykker dem ud af de vante rammer en gang – men flere gange. Det vil jeg ikke. Jeg vil ikke løbe den risiko på vegne af de borgere,« siger hun og fortsætter:

»Det skal ikke ende med at være de borgere, der går på Aktivitetscenter Marienborgvej, der betaler for, at vi har taget en beslutning på et dårligt grundlag. Derfor er jeg interesseret i, at vi tager den rigtige beslutning. Vi skal tænke os godt om. Jeg har været på vippen hele tiden, og det er ikke noget, vi tager let på. Vi skal sikre os, at der ikke er nogen blinde vinkler.«

OPDATERET. Sagen blev udsat på mandagens byrådsmøde.