Mandag afsatte byrådet pengene.

Syv daginstitutioner kan nu se frem til at få et bedre indeklima.

Under byrådsmødet mandag valgte byrådet at følge Børne- og Familieudvalgets beslutning om at frigive over ti millioner kroner, som blandt andet skal bruges på solfilm og -afskærmning i seks daginstitutioner, akustiklofter i fire og belysning i fem.

At det lige er de ting, som pengene skal bruges på, skyldes, at man har valgt at prioritere forbedringer i daginstitutionerne, der kan være med til at modvirke overophedning, sikre en god luftkvalitet, skabe gode lyd- og lysforhold.

I en af daginstitutionerne – Vorup Vuggestue – er pengene ikke sat af til noget konkret endnu. Vuggestuen ligger i nogle lokaler, som er ejet af Boligforeningen Kronjylland. Boligforeningen har planer om en gennemgribende renovering af den blok, som vuggestuen er en del af, og i den forbindelse kan der være behov for mindre renoveringer med betydning for indeklimaet i vuggestuen. Derfor er der sat en sum penge af til det.

Pulje til ekstraudgifter

De syv daginstitutioner, der får glæde af de ti millioner kroner, er Børnehuset Himmeldalen, Børnehuset Overvænget, Børnehuset Bækkestien, Børnehuset Kombi, Børnehuset Regnbuen, Børnehuset Ålykke og Vorup Vuggestue. Derudover er der en reservepulje på lidt over 750.000 kroner.

Der er nemlig ikke indhentet tilbud på de ting, som pengene skal gå til. Derfor kommer reservepuljen i spil. Den kan man tage midler fra, hvis en eller flere af indeklimaforbedringerne blive dyrere, end forvaltningen regner med.

Derudover kan der komme nogle helt andre ekstraomkostninger – men dem får man dækket fra en anden pulje.

”Der kan opstå et behov for at foretage forbedringer i forhold til brandsikring af institutionerne. Der er afsat midler til brandsikring af kommunale bygninger, hvor der er børn til stede, så bygningerne kan leve op til de gældende regler for brandsyn. Der kan blive behov for at søge disse midler,” skriver kommunens forvaltning til politikerne i Børne- og Familieudvalget.

Lokale får en chance

Det er planen, at man går i gang med at forbedre indeklimaet på to til fire daginstitutioner af gangen. Desuden vil man udføre det arbejde, der er muligt, om sommeren, hvor der er færrest børn til stede på de forskellige lokationer – dog går man først i gang efter sommerferien i år.

Arbejdet kommer til at foregår i den rækkefølge, som fremgår af faktaboksen her på siden.

Man vil sende forbedringerne for daginstitutionerne i hvert sit slags udbud, da det ”giver mulighed for, at mindre lokale leverandører kan løfte opgaven,” skriver forvaltningen.

De ti millioner kommer fra midler, der ved tidligere budgetforhandlinger er blevet afsat til netop forbedringer af indeklimaet. Det har derfor hele tiden været meningen, at de skulle gå til netop det, men nu ved man altså, hvor pengene vil blive brugt.