Fussingø Naturbørnehave har haft en omtumlet tilværelse med et udfordret personale og flere sager om børn der blev slået.

Et flertal i byrådet har endegyldigt besluttet at lukke Fussingø Naturbørnehave og naturbussen, der har kørt børnene derud.

Det sker efter heftige episoder, hvor børn er blevet slået og sparket af andre børn. Flere medier har beskrevet, hvordan naturbørnehavens personale ser ud til langsomt at have givet op for udfordringerne ved at passe børnene i rammerne ved Fussingø, mens flere forældre, på trods af mange voldsomme episoder mod deres børn, indtrængende har bedt om at daginstitutionen fortsætter.

Alt tyder dog på, at der i løbet af de seneste par måneder er sket positive fremskridt i Naturbørnehaven, er indtrykket gennem et tilsyn 1. marts, udført af Børnefagligt Udviklingscenter.

Alligevel valgte et flertal i byrådet at lukke Fussingø Naturbørnehave med udgangen af august.

»Elastikken er mør. Det siger medarbejderne i Fussingø Naturbørnehave. De er spændt op. Der er for mange opgaver og mange lokationer. Det ændrer sig ikke, selvom vi ansætter andre medarbejdere,« sådan lød det fra Pernille Heibøll Sørensen (Velfærdslisten).

Rosa Lykke Yde (SF) var enig.

»SF ser sagen ud fra et børneperspektiv. Det er en meget lille børnegruppe og det kan være problematisk for flere af børnene at finde nogen i gruppen at spejle sig i. Derfor anbefaler vi at lukke daginstitutionen, lød det blandt andet.

Niels Erik Christensen (V) mente ikke der var fagligt belæg for at lukke selve institutionen og de gode tanker bag den. Men det ville give mening at beholde naturbussen og sende børn fra Randers derud.

Bjarne Overmark (Beboerlisten) mente ikke, at forvaltningen havde gjort det godt nok i bestræbelserne i at finde alternative løsninger.

»Der har været venteliste derud til i mange år. Alt tyder på, at udetilbud som denne slags børnehave er populært. Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke har fundet andre løsninger, end bare at lukke pasningen ned,« lød det.

»Vi har vendt hver en sten og været rigtige grundige. Så vil i ikke nok bare følge vores anbefaling,« lød det fra Lise-Lotte Lervad Larsen (S), der er medlem af Børne- og Familieudvalget.

Det valgte 27 ud af 31 byrådsmedlemmer at gøre.

Christian Boldsen (K), samt Bjarne Overmark (Beboerlisten) stemte blankt, mens Frank Nørgaard (DF) og Lars Axel Nielsen (Liberal Alliance stemte imod.