En af dansk arkitekturs helt store skikkelser, Jan Gehl, skal være med til at sikre byudviklingen i Flodbyen Randers.

Når første spadestik i Flodbyen Randers bliver taget, så vil et nedsat kvalitetsråd følge særdeles godt med i, om de nye bygninger og byrum lever til op til de krav om høj kvalitet, som rådet har været med til at sætte udviklingen af den kommende bydel i Randers.

For arealudviklingsselskabet Flodbyen Randers P/S, som AP Pensions datterselskab AP Ejendomme ejer sammen med Randers Kommune, har nemlig nedsat et kvalitetsråd. Rådet består blandt andre af en dansk arkitekturs helt store skikkelser, professor, dr.h.c, arkitekt og byplanlægger Jan Gehl, der gennem årtier har været med til at sætte sit tydelige aftryk på en række af verdens storbyer.

»Flodbyen er en meget interessant case, som har potentiale til at blive en model for fremtidens by. Kvalitetsrådet skal være med til at sørge for, at alle investorer i Flodbyen lever op til de krav, som fra starten er blevet sat til projektet. I kvalitetsrådet kommer vi til at have et særligt fokus på, at investorernes projekter kvalificeres under deres udvikling, og at bygherrer under anlægsfaserne holder, hvad de har lovet i forhold til udførelsen og arkitekturen i deres ejendomme,« siger han.

Kvalitetsrådet udvides, så det fremover udover Jan Gehl består af Anne Dorthe Vestergaard, der er landskabsarkitekt og partner i Vega Landskab, Lene Hammer, der er arkitekt og tegnestueleder hos Transform, og Morten Leen, der er chief sustainability officer i AP Ejendomme.

I Randers Kommune er der stor tilfredshed med kvalitetsrådet.

»Det er vigtigt, at vi har et råd, der har et særligt fokus på, at investorernes forskellige projekter lever op til de standarder, der er sat,« siger borgmester Torben Hansen (S).

sra