Nu skal en undersøgelse afdække, hvordan jordskreddet ved Ølst kunne finde sted.

“Der skal ikke herske tvivl om, at Nordic Waste ser med største alvor på det voldsomme jordskred, der finder sted på vores grund i Randers. Vi deler og forstår til fulde den bekymring, som borgere i og udenfor Randers Kommune føler,” skriver Nordic Waste i en pressemeddelelse.

Pressemedarbejder Søren Møgelvang Nielsen pointerer, at firmaet fik nye medejere for ca. to år siden, som overtog 76,5% af aktierne i virksomheden.

“De nye medejere føler, at de gjorde deres hjemmearbejde grundigt ved overtagelsen. Der blev udarbejdet geologiske undersøgelser på pladsen af en stort velrenommeret miljørådgivningsvirksomhed. Intet i disse undersøgelser pegede hen imod det vi ser udfolde sig i dag. Der blev lavet risikovurderinger – en såkaldt due diligence – hvor der netop var fokus på de geologiske forhold. Heller ikke her var der noget, der kunne danne baggrund for at forudsige denne tragiske hændelse.”

Videre i pressemeddelelsen påpeger Nordic Waste, at man tegnede en miljøforsikring uden nogen særlige forbehold, og den dækker også potentielle historiske forhold.

“Det er virksomhedens klare opfattelse, at der er blevet gjort en kæmpe indsats for at sikre, at alle potentielt risikable forhold er overvejet inden opkøbet. Det samme fokus på risici har gjort sig gældende i den efterfølgende drift. I perioden 2019 – 2023 har der været 23 uanmeldte kontrolbesøg, hvor der ikke har været bemærkninger til vores drift. Derudover har vi fået fornyet vores miljøgodkendelse og vi har fået miljøgodkendelse til udvidelse af pladsen i samme periode,” lyder det.

“Skyldes ulykken de ekstreme mængder nedbør i 2023? Er årsagen at dele af den naturlige lerkappe har revet sig løs? Eller er der andre ting, der har spillet en rolle? Faktum er, at ingen ved det med sikkerhed. Nordic Waste tager derfor nu initiativ til at iværksætte en uvildig undersøgelse, der skal belyse årsagen til det omfangsrige jordskred.”

Nordic Waste har derfor nu hyret rådgivningsvirksomheden GEO til at analysere årsagerne bag jordskredet. GEO, der har stor ekspertise indenfor plastisk ler og kender området ved Ølst indgående, vil udføre et undersøgelsesprogram bestående af diverse feltforsøg, herunder boringer, stabilitetsmålinger, mv.

Undersøgelserne kan blive iværksat, så snart jordskredet er i ro, og nedbørsmængderne er aftaget.”
Undersøgelserne kan blive iværksat, så snart jordskredet er i ro, og nedbørsmængderne er aftaget – formentlig i marts/april måned.

Alle resultater fra undersøgelsen vil blive delt med offentligheden, lover Nordic Waste.

kijo