Skal der bygges en ny skole i måske Vorup, Kristrup eller Munkdrup? Og hvis ikke, hvordan sikrer man så, at der er plads nok til alle skolebørn?

AF CECILIE BISGAARD

Med udbygningen af Munkdrup og et generelt stigende befolkningstal i Randers bliver skolerne i særligt den sydlige ende af byen presset i de kommende år. Det viser en kapacitetsanalyse, som Randers Kommune har lavet.

Der vil simpelthen være en mangel på klasseværelser i fremtiden, hvis ikke man gør noget nu.

På Søndermarkskolen i Vorup vil man i skoleåret 2032/2033 have et klasselokale for lidt til indskolingen (0. til 3. klasse). Og der vil være nul ledige lokaler til mellemtrinnet (4. til 6. klasse). Her er det vigtigt at nævne, at kommunen i de tal, som lige er nævnt, har taget højde for søgningen til privatskoler. Det bygger derfor på det faktiske antal elever, som, man forventer, vil være i folkeskolen.

En fjerdedel flere børn

Men Søndermarkskolen er faktisk ikke det sted, hvor udfordringerne i det sydlige Randers er størst. På Kristrup Skole er der allerede nu ikke flere ledige lokaler til mellemtrinnet, og fra skoleåret 2027/2028 vil man mangle lokaler på skolen. I 2032/2033 vil der faktisk være to lokaler for lidt.

Kommunens kapacitetsanalyse viser, at der før sommerferien sidste år gik 576 børn på Kristrup Skole. I 2032/2033, som er sidste skoleår, analysen berører, forventer man, at 720 børn vil gå på skolen. Det er en stigning på 25 procent.

Artiklen fortsætter under tabellen

Kristrup Skole er den skole, der i fremtiden bliver presset mest i forhold til kapacitet. Her i tabellen kan du se, hvor mange lokaler kommunen regner med at mangle hvornår. Tabel: Randers Kommune

På Søndermarkskolen gik der sidste år 571 børn. Man forventer det tal vil stige til 681. Her er der tale om en stigning på lige knap 20 procent.

På Tirsdalens Skole, som eleverne fra både Søndermarkskolen og Kristrup Skole overgår til, når de skifter fra 6. til 7. klasse, vil der dog ikke være en lige så stor stigning. Her forventer man, at der i 2032/2033 vil være 14 børn flere end sidste skoleår.

Nybyg, ny struktur eller ny skole?

For at imødekomme de kapacitetsudfordringer, som man forudser i fremtiden, er man allerede nu i gang med at finde ud af, hvordan man kan løse udfordringerne.

Firmaet Nerd Architects, der har kontorer i Aarhus og København, gav på seneste møde i Skole- og Uddannelsesudvalget deres forslag til, hvordan man kan sikre, at der vil være plads nok til alle skolebørn i Vorup, Kristrup, Munkdrup og omegn.

Artiklen fortsætter under tabellen

Her kan du se, hvor mange elever, kommunen regner med, kommer til at gå på de forskellige folkeskoler de kommende år. Man har taget højde for søgning til privatskolerne. Tabel: Randers Kommune

På mødet blev politikerne præsenteret for tre løsninger:

I det første løsningsforslag, der kaldes Scenarie A, arbejder man med en anden udnyttelse af de bygninger, som man allerede har, gennem modernisering. Det vil dog også kræve en anelse nybyg for at løse kapacitetsproblemerne.

Scenarie B går ud på igen at ændre skolestrukturen. Forslaget lægger op til, at Kristrup Skole og Søndermarkskolen fremover kun skal rumme 0. til 5. klasse. Fra 6. klasse skal eleverne gå på Tirsdalens Skole.

Det sidste løsningsforslag, Scenarie C, går ud på at bygge en ny skole med to klasser på hver årgang. I dette scenarie vil både Kristrup Skole og Søndermarkskolen have i gennemsnit 3,5 klasser på hver årgang. Tirsdalens Skole vil have cirka seks klasser på hver årgang.

En løsning udgår

På mødet i Skole- og Uddannelsesudvalget skulle politikerne ikke som sådan tage en beslutning – de skulle snakke om sagen. Noget blev, der dog taget stilling til.

Forvaltningen har nemlig efter mødet fået at vide, at man ikke ønsker at gå videre med Scenarie B. Der er altså ingen fare for en ny ændring af skolestrukturen i denne sag.

I stedet skal forvaltningen undersøge, om man kan bygge en ny skole i etaper, og hvordan det arbejde i så fald kunne foregå. Derudover skal det undersøges, om man kan øge kapaciteten på Søndermarkskolen endnu mere ved at udnytte de eksisterende kvadratmeter anderledes.

Der vil altså gå noget tid, før sagen kommer på en udvalgsdagsorden igen, da forvaltningen skal undersøge de ting, som politikerne har bedt om. Og da der nu skal udarbejdes en ny tidsplan, er det ikke meldt ud, hvornår politikerne skal tage den endelige beslutning om, hvordan fremtiden for skolerne i det sydlige Randers skal se ud.

Herunder kan du se, hvilke konsekvenser de to scenarier, der arbejdes videre med, vil få at betydning for skolerne i det sydlige Randers:

FAKTA: Konsekvenser for Kristrup Skole

Ved begge scenarier:
– Ny multisal
– Supplerende læringsarealer til de små klasselokaler i hovedbygningens mellemplan
– Modernisering af små klasselokaler i skolen hovedbygning på mellem- og øvre plan
– Modernisering af fællesarelaer i indskolingen og på mellemtrinnet
– Modernisering af læringstorvet og køkkenfaciliteter til personalet

Ved Scenarie A:
– Nybyg af fire klasselokaler, så der i alt bliver 31 klasser + tre specialklasser (svarende til fem klasser på hver årgang fra 0. til 2. klasse og fire klasser på de øvrige klassetrin)
– Cirka pris: 41,1 millioner kroner

Ved Scenarie C:
– Modernisering af eksisterende bygninger, så skolen i alt rummer 25 klasser + tre specialklasser (svarende til et gennemsnit på 3,5 klasse pr. årgang). Dette scenarie forudsætter en ny skole i det sydlige Randers
– Cirka pris: 28,7 millioner kroner

FAKTA: Konsekvenser for Søndermarkskolen

Ved begge scenarier:
– Modernisering af klasselokaler på mellemtrinnet og fællesareal i indskolingen
– Bedre udnyttelse af eksisterende bygninger, der skal give et ekstra lokale til natur/teknik-undervisning
– Etablering af et makerspace med tilknytning til natur/teknik-lokalet
– Modernisering af billedkunstlokale og madkundskab
– Modernisering af lokaler, hvor der i dag blandt andet er skolebibliotek

Ved Scenarie A:
– Bedre udnyttelse af sfo/fællesareal, som skal sikre skolen 31 klasser i alt
– Nybyg af fællesarealer med funktioner til mellemtrinnet, samlings- og mødefaciliteter og juniorklub samt modernisering af klasser ved nyt fællesareal
– Bedre udnyttelse af de eksisterende bygninger, så der bliver et ekstra lokale til håndværk og design, så to hold kan undervises på én gang
– Cirka pris: 31,7 millioner kroner

Ved Scenarie C:
– Modernisering af de eksisterende bygninger, så skolen kommer til at rumme 25 klasser i alt Dette forudsætter, at der bygges en ny skole i det sydlige Randers
– Modernisering af fællesareal ved mellemtrinnet
– Cirka pris: 7,2 millioner kroner

FAKTA: Konsekvenser for Tirsdalens Skole

Ved begge scenarier:
– Bedre udnyttelse af eksisterende bygninger, så der bliver et ekstra naturvidenskabeligt faglokale
– Etablering af makerspace ved de øvrige faglokaler
– Modernisering af fællesareal på det, der kaldes 40’er-gangen, så det kan bruges som klasselokale
– Modernisering af fællesarealer, klasselokaler og madkundskab

Ved Scenarie A:
– Nybyg af tre 10. klasser + fællesareal
– Cirka pris: 20,3 millioner kroner

Ved Scenarie C:
– Intet udover det, der etableres i både Scenarie A og C
– Cirka pris: 7,4 millioner kroner