Komponisten, juristen og etnografen Poul Rovsing Olsen havde en unik opvækst i Randers. Ny podcast sætter fokus på hans liv.

Beskrivelsen ’opvokset i et direktørhjem’ kan måske give nogle associationer i retning af privilegier, overflod og dovenskab. Men hvis man hed Rovsing Olsen og voksede op i mellemkrigstiden med en far, der stod i spidsen for Randers Reb, er fortællingen imidlertid en lidt anden, skriver Randers Bibliotek i en pressemeddelelse.

Villaen i Hornbæk var fuld af musik og litteratur, og komponisten Poul Rovsing Olsen opvækst var præget af klassiske dyder som arbejdsomhed og ordentlighed. Det fortæller Randers Biblioteks musikformidler, Mik Stegger, der i embeds medfør er dykket ned i historien om Randers-komponisten. Nu har han lavet et nyt afsnit af podcastserien ’Klangkammeret, der handler om netop Poul Rovsing Olsen.

»For de fleste mennesker vil et jurastudium være en mere eller mindre uspiselig mundfuld alene på grund af arbejdsmængden, men Poul Rovsing Olsen gennemførte det samtidig med, at han uddannede sig til komponist på konservatoriet. Man bliver helt forpustet, når man kigger på, hvad Poul nåede i sit alt for korte liv fra 1922 til 1982,« siger Mik Stegger i pressemeddelelsen.

Komponisten og juristen var medforfatter, da den danske lov om ophavsret skulle udformes, men det er imidlertid næsten det mindst bemærkelsesværdige ved ham.

Tidlige oplevelser ved radioapparatet i hjemmet introducerede nemlig den nysgerrige Poul Rovsing Olsen til lyden af musik fra fjerne egne af verden, og det blev et helt tredje spor i hans liv.

Som voksen rejste Poul Rovsing Olsen ud i verden på talrige etnografiske ekspeditioner med optageudstyr. Den dag i dag er hans lydoptagelser fra 1960’erne af perlefiskerne ved Den Persiske Golf et vigtigt globalt vidnesbyrd om en kultur, der stort set er uddød i sin originale form på grund af olieindustriens fremvækst.

Første episode udkom 30. december og indeholder blandt andet et interview med Rovsing Olsens enke, Louise Lerche-Lerchenborg. Alle afsnit af Klangkammeret er tilgængelige på Randers Biblioteks hjemmeside.

sra