Hvis Aarhus Lufthavn gør alvor af ideen om at dyrke korn på lufthavnens arealer risikerer lufthavnen at komme på kant med luftfartsloven. Det skriver CHECK-IN.dk. Korndyrkningen vil nemlig kunne tiltrække fugle, der kan genere flytrafikken. Luftfartsloven siger at det kun er tilladt at plante græs på arealerne op til 300 meter væk fra landingsbanerne. Og mere end 300 meter væk skal en konsulent fra Naturstyrelsen godkende beplantningen. Direktør Peter Høgsberg fra Aarhus Lufthavn siger at man vil holde sig inden for den gældende lovgivning. Men når det er sagt, så skal vi selvfølgelig afprøve rammerne, ” siger han til CHECK-IN.dk. Opsætning af solceller eller fårehold er andre ideer som Aarhus lufthavn arbejder med.