Lions Club Randers Niels Ebbesen har overrakt en donation til Støtteforeningen for Hospice Randers på 7.000 kroner
 
Hospice Randers åbnede 26. marts 2008 og har i dag plads til syv beboere. Der er 14 ansatte og cirka 100 beboere på Hospice Randers om året.
I tilslutning til Hospice Randers blev der fra oktober 2009 etableret en ordning med ansættelse af et antal frivillige, som kan deltage i at yde omsorg til beboere og pårørende. De frivillige udfører en særlig form for omsorg og er et supplement til det øvrige arbejde, som gøres i forhold til beboere og pårørende.
Med andre ord – de aktiviteter m.m., som de frivillige udfører, ville ikke blive gennemført, hvis de frivillige ikke var der.
Én af de aktiviteter, der har vist sig særdeles værdifuldt, er ansættelse af en musikterapeut.  Musikterapien har en særdeles stor effekt i dagligdagen for såvel beboere som de pårørende på hospice.
I marts 2014 donerede Lions Club Randers Niels Ebbesen 10.000 kroner til støtteforeningen. Et beløb, som har været med til at gavne såvel de frivilliges arbejde som musikterapien på hospice.
For at kunne videreføre aktiviteterne med de frivillige og musikterapien, er der fortsat behov for midler.
Derfor har Lions Club Randers Niels Ebbesen nu doneret et beløb på 7.000 kroner. 
Donationen blev overrakt på et møde i Lions lokaler på Restaurant In’Golf. Samtidig fik klubben en orientering om dagligdagen på hospice, om det at være frivillig på hospice samt om støtteforeningens arbejde.