10.000 borgere har været igennem et forebyggende helbredstjek i Randers Sundhedscenter, og teamet bag projektet ”Tjek Dit Helbred” er nu klar til at fremlægge de foreløbige forskningsresultater. De viser blandt andet, at helbredstjekkene har givet anledning for 85 procent af borgerne til at arbejde konkret med forebyggende initiativer for at forbedre deres sundhedstilstand. Projektet er et samarbejde med Aarhus Universitet, og i dag fremlægger teamet projektets foreløbige forskningsresultater.