Randers byråd besluttede tidligere på året at fordele i alt 3 mio. kr. til folkeskolerne til inklusionsfremmende tiltag. Og nu er der lavet en opgørelse over, hvordan skolerne har brugt pengene.Langt den overvejende del af midlerne er brugt på ekstra personaleressourcer på skolerne, enten til støtte til det enkelte barn eller til en hel børnegruppe.Resten af midlerne er anvendt til for eksempel kursusforløb og indkøb af IT-udstyr.