Et debatoplæg for ombygning og udvidelse af OL Gårdbiogas ved Løjstrup, bliver udsendt, før virksomheden lever fuldt op til lugtvilkårene i miljøgodkendelsen.

Det har teknik- og miljøudvalget godkendt.

Udvalget besluttede i 2014 at biogasanlægget skulle have udryddet lugtgenerne, før der kunne laves et debatoplæg.

Siden har virksomheden lovliggjort alle forhold, bortset fra et biofilter nr. to, som endnu ikke er etableret, og derfor kan debatoplægget udsendes nu.