Randers
Kommunes Arkitekturpris bliver uddelt hvert andet år til projekter inden for
byggeri, bevaring, landskabsarkitektur, byrum og inventar.

Og nu er det muligt at
nominere både store og små projekter – bare de er bygget i 2015-2016.

Man kan nominere et projekt via kommunens hjemmeside, og det er muligt at indstille
kandidater frem til mandag den 8. maj.

Prisoverrækkelsen finder sted i
begyndelsen af oktober.