Favrskov Kommune besigtiger igen i år naturbeskyttede arealer – enge, overdrev, moser, heder og vandhuller.

 Kommunen benytter konsulenter til en del af arbejdet, og lodsejerne bliver ikke orienteret inden besigtigelsen af arealener, men de kan altid bede konsulenten om at legitimere sig.

Arealerne er vejledende udpeget og bliver efterfølgende opdateret på Danmarks Miljøportal.