I sundhedsdebatter bliver det jævnligt diskuteret, om helbredstjek har en effekt på menneskers langsigtede sundhedstilstand.

Det er fagpersoner fra Randers Sundhedscenter og forskere fra Aarhus Universitet nu i gang med at undersøge.

Forsknings- og forebyggelsesprojektet Tjek Dit Helbred genindkalder nu de borgere i Randers Kommune, der fik et helbredstjek i løbet af 2013 og 2014.

Et af formålene med Tjek Dit Helbred er at finde ud af, hvordan fremtidens sundhedstilbud i kommunen skal se ud.