Nu er det snart slut med brunligt
mosevand langs badestranden ved Øster Hurup.

Kystdirektoratet har nemlig
givet tilladelse til at genoprette udløbet af Sellegårde bæk, så det
næringsholdige vand fra Lille Vildmose ikke længere vil genere badegæsterne.

De badende er blevet generet af brunligt vand fra Sellegård
Bæk, der på en strækning på 300 meter løber langs med stranden, fordi bækkens
oprindelige udløb er sandet til.