Onsdag var der informationsmøde for beboerne i Vorup om byens nye klimatilpasningsprojekt, Storkeengen. Omkring 40 beboere fra Vorup var mødt op.

Randers Spildevand og Randers Kommune fremlagde de grundlæggende visioner for det fælles projekt, og det blev taget godt imod blandt tilhørerne.

Storkeengen er byens nye innovative klimaprojekt, hvor klimatilpasning af Vorup kombineres med udviklingen af Storkeengen til en ny naturpark.