Og ingen havde store visioner for breddeidrætsområdet de næste 10 år

René Skjøde Andersen, formand for Samvirkende Idrætsklubber i Randers, SIKR, er en skuffet mand. Han ville nemlig gerne inden kommunalvalget i næste uge have hørt lokalpolitikkernes visioner for idrætsområdet.

Men interessen for at svare var begrænset.

”Ved den af SIKR fastsatte deadline for svar var kun modtaget svar fra tre af de etablerede partier – Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre,” fortæller SIKR-formanden, der dog efterfølgende og med lidt forsinkelse så også fik svar fra borgmester Claus Omann Jensen fra Venstre.

I de få svar blev der ikke overraskende lagt vægt på, at alle vil breddeidrætten det godt, at der skal være gode vilkår for breddeidræt og, at alle ønsker at breddeidrættens vilkår i Randers Kommune prioriteres højt.

”Det er gode budskaber, som SIKR selvfølgelig hilser velkomne, og vi er da heller ikke i tvivl om, at det ligger de partier, der svarede, meget på sinde, at de kommunale idrætshaller, klubhusfaciliteter og idrætsanlæg med tilhørende omklædnings- og klubhusfaciliteter til stadighed skal prioriteres, så de fremstår attraktive og indbydende,” siger René Skjøde Andersen.

Forklaring mangler
Alle partier, der svarede, berørte også hal 4 og deres begrundelser for henholdsvis ja eller nej til projektet.

”At ingen andre partier partier/lister fandt anledning til at svare skuffer os. Ikke mindst set i lyset af, at flere af dem, ingen nævnt ingen glemt, ikke har holdt sig tilbage i deres kritik af opførelsen af hallen. Det ville have klædt disse partier at benytte lejligheden til at forklare deres vælgere, hvordan de i stedet så idrætslivet, breddeidrætten især, udvikle sig i Randers de kommende år og ikke mindst i den næste valgperiode,” siger René Skjøde Andersen om den manglende forklaring fra de mange partier/lister, der ikke reagerede på SIKR’s henvendelse.

Lidt malurt i bægeret
SIKR værdsætter de svar, der er modtaget og roser de partier, der var ansvarlige nok til at bruge anledningen til at dele deres idrætspolitik og visioner med idrætsfolket.

”Skal der alligevel dryppes lidt malurt i bægeret, må det være, at ingen fandt anledning til at komme med de helt store visioner for breddeidrætsområdet de næste 10 år. Vi ved, at sådanne visioner kræver flertal og gerne brede politiske forlig om idrætspolitikken, men det ville have været forfriskende, hvis de helt store briller var taget på,” lyder det fra SIKR-formanden, der henviste til flere store ønsker fra kommunens idrætsklubber om nye og relevante idrætsfaciliteter – bl.a. ny hal i Dronningborg, hvor den eksisterende er i så dårlig bygningsmæssig stand, at der er tale om kort tid, før den må lukkes af sikkerhedshensyn, hvis der ikke sker noget.

Ligeledes er der projekter i Langå, Kraftcenter Korshøj, Idrætscenter Vest i Hornbæk ved firmasporten, i Alliancen IF, Kristrup Boldklub, RgF’s tanker om en gymnastikhal og en evt. ny hal i Hornbæk.

”Projekterne kan af indlysende årsager ikke gennemføres samtidig, og det vil være ønskeligt at få en åben debat om, hvorvidt projekterne skal gennemføres og i givet fald i hvilken rækkefølge,” siger SIKR-formanden om projekterne, der alle hver for sig kræver tocifrede millioninvesteringer.


FAKTA
SIKR-bestyrelsen i SIKR ønskede som optakt til kommunalvalget at indsamle information om de i Randers opstillede partiers og listers idrætspolitik og visioner for idrætsområdet.

Der var sat en deadline for modtagelse af redegørelsen for de enkelte partiers/listers idrætspolitik og visioner for idrætsområdet, men på dagen for deadline havde SIKR blot modtaget redegørelser fra Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og de Radikale Venstre.  Efterfølgende kom så på SIKR’s opfordring svar fra Venstre-borgmesteren Claus Omann Jensen.