I det nye regionsråd for Region Midtjylland er gennemsnitsalderen 54 år.

De to yngste medlemmer er 25, og den ældste er 73.

I det nye råd er 24 genvalgte, hvilket er det samme som ved sidste valg.

Tre kommuner er ikke repræsenteret i Regionsrådet, det er Syddjurs, Samsø og Skanderborg.

Den østlige del af regionen er stærkest repræsenteret. 60 procent af medlemmerne i Regionsrådet er fra den østlige del.