Forvaltningen i Randers Kommune foreslår en tilpasning af organisationen.

Det er oprettelsen af nye udvalg og en ændring af  opgavefordelingen mellem udvalgene, der gør det nødvendigt at tilpasse den administrative organisation.

Økonomiudvalget sendte den 22. januar tilpasningen i høring i relevante MED-udvalg.

Høringsfristen blev sat til den 9. februar, og der er i alt indkommet 10 høringssvar.

Organisationstilpasningen indebærer blandt andet, at Miljø og Teknik ændrer navn til Udvikling, Miljø og Teknik.

Der oprettes en stilling som personaleudviklingschef med reference til økonomidirektøren, og Borgerservice flyttes til Arbejdsmarkedsområdet.

Økonomiudvalget behandler sagen i dag.