I Randers Kommune bliver der løbende ført tilsyn med tilbuddene på socialområdet, og de viser, at tilbuddene gør det rigtig godt. På en skala fra 1 til 5 scorer de i gennemsnit 3,9.

“Vi ligger et pænt stykke over middel i gennemsnitsscore på alle parametrene, og det er absolut en positiv udvikling, som vi skal fortsætte,” siger Carsten Wulff Hansen, der er socialchef i Randers Kommune.