Dagen før påske blev folkene på Kunstskolen for udviklingshæmmede, Bifrost, præsenteret for en besparelse, der vil lukke stedet. Det er helt urimeligt, mener Mai Kjer, der er lærer på stedet

“De gør det lige op til påske, så vi ikke har en chance for at komme til at snakke med nogen”, siger hun.

Det samme skete for syv år siden, hvor planlagte besparelser på stedet også blev præsenteret dagen før påske. Disse besparelser blev heldigvis for stedet trukket tilbage. Det håber man også denne gang.

For der er stor frustration på Bifrost. Din Avis besøgte kunstskolen lige efter påske, hvor nyheden allerede havde fundet vej til eleverne. Og de er meget kede af det. De forstår slet ikke, at man vil nedlægge et prisbelønnet tilbud og flytte det til Gaia, der tilmed kun kan bibringe en besparelse på 450.000 kroner.

Det gør Vera Jørgensen, der er mormor til Lone, der går på Bifrost, heller ikke:

“I stedet for bygger man en Hal 4 til rigtig mange millioner. Det er et sted, som disse elever jo ikke kommer til at bruge. De har brug for små rammer og tryghed for at kunne fungere”, siger Vera Jørgensen.

“Der skal da være plads til alle,” pointerer hun.

Heller ikke Lones mor kan forstå beslutningen:

“Lone har en god hverdag, og hun er modstander af Gaia, selvom hun har haft nogle gode år der. Men der skete noget med hende og stedet, så hun var meget ked af at skulle af sted. Vi fik hende her på Bifrost, og siden er hun blomstret op”, fortæller Inge Rovsing Jørgensen

Undskyld vi lever

Men det er borgerne penge, der skal spares på. Og hvorfor betale til noget, hvor eleverne går og hygger sig, spurgte Din Avis to elever om. Det havde Kenneth Rasmussen – elev på Bifrost – et helt klart svar på:

“Må vi da ikke være her? Skal vi bare sidde hjemme og sige undskyld, vi lever – helt ærligt mand!”

Og de føler nærmest, at de er i vejen, eleverne på Bifrost – at man vil lukke en succes for at spare de par kroner, det koster kommunen at drive stedet, mener både forældre og elever.

Kenneth Rasmussen er også bange for, at han vil – som han siger – begynde at pimpe igen.

“Og det har jeg ikke helbred til – jeg har fået sukkersyge”, siger han kort.

Heller ikke Hella Gjermansen kan forstå, at man vil lukke det sted, der er blevet elevernes andet hjem.

“Det er vores verden. De sparer de forkerte steder – de tænker slet ikke på, at vi er syge”, siger hun med frustration i stemmen.

“Hvad vil en seng ikke koste kommunen, hvis det ender med, at vi bliver mere syge af at skulle gå hjemme”, siger hun.

“Vi har brug for at være et sted, vi kan føle os trygge. Det er vi derhjemme, og det er vi her på Bifrost. Og hvis vi ikke har Bifrost, betyder det, at vi lukker os inde derhjemme”, mener hun.

Kenneth Rasmussen har skrevet et ærligt og ligefrem brev til Socialudvalget, hvor han får afløb for sine følelser, og han har ikke lagt fingre imellem.

“Jeg ved ikke, hvor de har det fra, at vi handicappede er en belastning – vi belaster da ikke mere, end for eksempel misbrugere gør”, siger han.

I Byrådet

Besparelserne, der rammer blandt andet Bifrost, var på sidste socialudvalgsmøde 3. april, men da parterne ikke kunne blive enige, besluttede man at se høringssvarene først, før man holder ekstraordinært møde i udvalget igen 18. april. Derefter sendes punktet til endelig vedtagelse i Byrådet 23. april.

I alt skal der spares minimum 21 millioner kroner på socialområdet – det vil sige hos de socialt udsatte og handicappede.

Ved at flytte Bifrost til Gaia Museum for Outsider Art vil kommunen kunne spare 450.000 kroner.

Men den besparelse sætter forstander hos FOF Michael Kull i en skriftlig kommentar spørgsmålstegn ved:

“Jeg kan ikke lade være med at udtrykke en stærk forundring over, at man vil forandre et miljø, der er unikt og deldokumenteret favnende for mennesker med særlige behov og evner. Hvorfor man foreslår ikke længere at ville understøtte en kunstskole for udviklingshæmmede, der i 2015 fik Handicapprisen for bedste tilbud til handicappede på landsplan ved aftenskolernes årlige prisuddeling, en kunstskole der har eksisteret i mere end 20 år, og som mennesker fra hele landet – ja overalt i verden, der arbejder med outsiderkunst og mennesker med særlige behov, tager til for at få inspiration og vejledning”, skriver han.

Ifølge ham er det ikke kommunen men FOF, der afholder udgifterne:

“Hvordan kan man i det hele taget foreslå en flytning af en aktivitet, der er FOF´s. FOF er en selvejende institution med driftsaftale med Randers Kommune om en aktivitet, der ligger i aftenskoleregi under Folkeoplysningsloven”.

”Eneste udgift, som Randers Kommune har til eleverne, er det tilskud, der følger hver elev på kurserne. Dette tilskud vil også skulle betales hos Gaia,” siger Bent Lundø, der er far til Anders, der går på Bifrost.

“Og så skal kommunen lige tænke på, at alle elever skal igennem en udredning, før de kan sendes på Gaia – sådan en sag kommer nemt til at koste 150.000 per elev. Denne udredning skal kommunen gennemføre ifølge serviceloven”, siger han.

På Bifrost går der pt 21 elever altså en udgift på 3.15 millioner – en udgift der vil spise besparelsen over de næste knap syv år.

Er meget ked af det

Anders Lundø, der har været på Bifrost i godt en måned, er meget ked af det – under samtalen med Din Avis må han flere gange stoppe op, simpelthen fordi han var ved at begynde at græde.

“Det er vigtigt med Bifrost, så jeg har noget at stå op til om morgenen. Jeg har gode kammerater i de andre elever – også lærerne er gode venner. Vi har et godt sammenhold, sådan vil det ikke være, hvis jeg kommer et andet sted hen”, fortæller Anders Lundø.

Han har svært ved at klare store forsamlinger, og hvis han skulle flyttes til Gaia, hvor der er mange mennesker og bliver stillet helt andre krav til eleverne, vil han ikke kunne fungere.

“Jeg har været på Gaia, og det kunne jeg ikke. Det var for stort til mig – men jeg har det rigtig godt her”, siger han og må holde en kort pause for at samle sig.

“Vi er her af egen fri vilje, og vi kan lave det, der passer til os. På Gaia får vi opgaver – det er en arbejdsplads, og jeg kan ikke arbejde”, fortæller Anders.

“Og så synes jeg, at dem, der sidder og bestemmer, skal komme hen og besøge os her på Bifrost, for jeg tror ikke, de ved, hvad de har med at gøre”, kommer det prompte fra ham.

Han får førtidspension på grund af dårlig motorik og koncentrationsbesvær, og kan ikke bidrage til samfundet. Det har han fået siden sit 18. år.

Hans far Bent Lundø fortæller om den udvikling, Anders har været igennem på den korte tid, han har været på Bifrost.

“Gaia er en arbejdsplads, og pludselig skulle Anders vaske toiletter. Det forstår jeg simpelthen ikke, for det er noget, han får hjælp til derhjemme. De kigger ikke på hver enkelt, og hvad de kan. Da Anders kom her, startede med at male tændstiksmænd, men nu maler han jo alt mulig – det har udviklet sig til noget fantastisk”, siger Bent Lundø.

Han vil dog ikke kritisere Gaia, der også laver et godt stykke arbejde, men det passer bare ikke til de elever, der er på Bifrost:

“Gaia er et godt sted, for dem der er bedre fungerende end dem her på Bifrost. Her er elever uden sprog, og jeg gad godt se, hvordan de vil takle flere af dem på samme tid”.

Bent Lundø sidder også i Handicaprådet, og de skal have møde onsdag i denne uge, hvor også punktet er på, da de vil indgive et høringssvar til sagen.

Lærerne frustrerede

Mai Kjer – en af de længst ansatte lærere på Bifrost – er dybt frustreret over, hvad der skal ske med Bifrost.

“De føler, deres liv truet, og vi har fået rigtig mange reaktioner både fra elever og forældre. Hvis disse mennesker skal plantes om, er det en større proces. De har før haft nederlag i livet, og de har brug for de succeser, de får her”, siger hun.

Der er 21 elever på Bifrost med psykiske diagnoser – en er autist, og flere har aldrig fundet sig til rette nogle steder, før de kom på Bifrost.

“Her har vi – modsat Gaia – mulighed for individuelle forløb med eleverne. Det er mere overskueligt – vi holder til for os selv på loftet og, det kan eleverne overskue. Vi er seks lærere, hvor tre er på arbejde ad gangen, og vi er skeptiske overfor større enheder”, fortæller Mai Kjer.

Bifrost blev startet i 1995 i et oprør mod, at de handicappede ikke var synlige i bybilledet – de blev skubbet af vejen, og det samme, er Mai bange for, vil ske igen, hvis man har planer om på sigt at centralisere området.

“Bifrost er ikke en byrde og en udgift – de bidrager rent faktisk med noget til Randers og resten af samfundet – det er enestående, så en lukning er slet ikke gennemtænkt”, siger hun.

“Spareplanen handler om de allersvageste i samfundet – så det her er en ommer. Jeg synes, det er værd at diskutere, hvorfor man kan finde penge til en dyr Hal 4 og en ny svømmehal, og at man så ikke kan finde 450.000 kroner til et sted som Bifrost. Og der er heldigvis mange, der synes, det her er uretfærdigt”.

Hun er i tvivl, om der i det hele taget vil kunne spares 450.000 kroner.

“Vi er under FOF – de afholder alle udgifter, så hvordan de sparer penge er uvist”, siger Mai Kjer.

Hun mener tværtimod, at Randers skal omfavne den ekspertise, der er på henholdsvis Gaia og Bifrost, da de to steder supplerer hinanden.

“Vi kan blive Danmarks Outsiderby nr 1. Det er ærgerligt, hvis det netværk, vi har her i landet og i udlandet, forsvinder. Randers mangler positiv omtale og kulturelle ting at profilere sig på – det kan de gøre med Bifrost.  Jeg tror i virkeligheden, at det er outsiderne, der skal redde Randers”, siger Mai Kjer.

Udover Bifrost skal også Gross Hus i Langå, Værestedet i Øster Tørslev og Huset i Åbo i Randers helt fjernes. Derud over fjerner kommunen det faste tilskud til foreningen SAM, og de skal så i fremtiden søge om penge på lige vilkår med andre frivillige foreninger indenfor området. Disse midler reduceres dog med op til én million fra næste år til kun at være 3,8 millioner kroner fremover.