En forsøgsordning i Randers Kommune med udvidet åbningstid i daginstitutioner i 2017 og 2018 er nu blevet evalueret.

Evalueringen viser, at forældrene primært har benyttet sig af den udvidede åbningstid om morgenen og fredag eftermiddag.

Børne- og familieudvalget skal nu beslutte, om den udvidede åbningstid skal forlænges, herunder finansiering af en eventuel forlængelse.

Hvis den udvidede åbningstid videreføres som nu, vil det koste netto 2,5 mio. kr. om året.

Sagen er på udvalgets dagsorden i dag.