Randers Havn fik sidste år et markant bedre resultat end i 2016.

Resultatet i 2017 var 9,8 mio. kr. mod 5,5 mio. kr. i 2016.

Forbedringen skyldes, at der ikke blev afskrevet på oprensning i 2017.

Herudover har der ikke været væsentlige afvigelser i driften i forhold til 2016.

Som i de tidligere år henlægges havnens overskud til de kommende års investeringer i nye spulefelter, oprensninger af havn og

fjord, samt en udvidelse af havnen i syd.