Landbrugsmessen, Gl. Estrup ser muligvis ikke sin 25. jubilæumsudgave i 2023, da hele bestyrelsen er gået af på sidste generalforsamling.

SØREN LADEFOGED

Tidligere på måneden måtte Stenalt Marked trække stikket på grund af manglende frivillige arvtagere på arrangeringen af markedet.

Nu lurer samme skæbne muligvis over Landbrugsmessen, Gl. Estrup.

Det fortæller formand Tina Kjærgård, der sammen med resten af bestyrelsen – med undtagelse af én – trak sit kandidatur på generalforsamlingen den 19. december, til Lokalavisen Norddjurs.

Det gjorde de primært, fordi det på mødet stod klart, at der blandt de knap 55 fremmødte ikke var en eneste, der ønskede at opstille til bestyrelsen.

»Vi lykkedes ikke med at vælge en ny bestyrelse,« siger Tina Kjærgård og fortsætter:

»Der skal nogle andre til at tage over. Ligesom Stenalt mangler vi hænder og frivillige. Landbrugsmessen er for stor en opgave at løse som syv bestyrelsesmedlemmer. Den generation, der har været med til at starte det her op, er her ganske enkelt ikke mere. Og i takt med, at de forsvinder, kommer der ikke nye til.«

Ikke som en strikkeklub

Da Landbrugsmessen, Gl. Estrup slog dørene op til årets marked var det en form for test af, hvorvidt markedet stadig havde sin plads i kulturlandskabet efter to års corona-pause. De op mod 25.000 besøgende gæster i 2022 beviste, at der stadig er interesse for markedet, men det kræver, at der melder sig flere på banen for at hjælpe med at løfte opgaven.

På trods af det pæne besøgstal står foreningen bag Landbrugsmessen tilbage med et underskud på omkring 85.000 kroner efter årets messe.

»Vi har et lille underskud, men det er forventeligt. Det hænger sammen med, når der ikke er frivillige til at løse opgaverne, er man nødt til at betale sig fra det, og de penge skal findes et sted. Det har været en stor opgave for bestyrelsen og en af årsagerne til, jeg ikke stillede op til genvalg,« fortæller den afgående formand, der har stået i spidsen for Landbrugsmessen siden 2019.

Er Landbrugsmessen så at sige vokset over hovedet på dig/jer?

»Det er vokset til en størrelse, der kalder på en professionaliseret bestyrelse. Det er en stor opgave. Det er ikke helt det samme som lokale strikke- eller rideklubber, det er helt andre størrelsesordener, vi arbejder med,« siger Tina Kjærgård.

Den afgående formand mener, at Landbrugsmessen, Gl. Estrup har fortjent, at der er nogle nye kræfter, der kan være med til at tage over og videreføre det succesfulde koncept, som Landbrugsmessen er blevet gennem årene.

»Jeg håber langt ind i mit hjerte, at der kan findes en løsning. Den næste messe er 25. gang, det afholdes. Det er jubilæum. Det fortjener, at der er nogle, der griber og håndterer det,« siger formanden.

Hun peger blandt andet på landbruget og Norddjurs Kommune, der kunne have interesse i at sikre en overlevelse af Landbrugsmessen.

»Landbruget har mere end nogensinde brug for messen for at kommunikere i øjenhøjde med forbrugerne, så det, tænker jeg, de har interesse i. Samtidig er det klart det største arrangement i Norddjurs Kommune, så det kunne kommunen også have interesse i.«

Men hvorvidt Landbrugsmessen skal lægges i graven, afgøres altså på en ekstraordinær generalforsamling i løbet af januar, der forhåbentlig kan bringe nogle arvtagere ind i foreningens bestyrelse.

»Vi mister dem vi gerne vil brande os på«: Først røg Stenalt – nu vakler Landbrugsmessen

»Medlemmerne blev i aftes (19. december, red.) sendt hjem med en opfordring til at kigge i netværket og se, om de kendte nogen, der vil træde ind i bestyrelsen. Ellers går vi i opløsning. Punkt to på næste dagsorden er en opløsning af foreningen,« siger Tina Kjærgård.

Kræver hjertemassage

Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling påfalder Anne Bjerrekær. Hun er direktør for Det Grønne Museum, der i Landbrugsmessens vedtægter, er sikret én fast plads i bestyrelsen. Derfor er hun de facto den eneste arrangør af Landbrugsmessen Gl. Estrup i øjeblikket.

Generalforsamlingen indkalder hun til som noget af det første i januar, og det er en »drønærgerlig« situation, som Landbrugsmessen står i, fortælle Anne Bjerrekær.

»Vi må erkende, at vi de seneste år har konstateret, at der ikke er hænder nok til at løfte opgaven. Når man ikke kan finde en bestyrelse, må man tænke nyt eller nedlægge det,« siger hun og fortsætter:

»Det vil være rigtig, rigtig synd, hvis der ikke er messe næste år. Men der skal virkelig noget alvorlig hjertemassage til for at få den kørt videre.«

Hvad gør du nu?

»Jeg er gået i tænkeboks. Jeg har også nogle livliner, jeg kan diskutere dette med, men det er jo svært, når vi ikke har kandidater til en bestyrelse. Forhåbentlig er der mange af de, der var på generalforsamlingen, der går hjem og overvejer, om de kan undvære den her messe.«

Svært at nå i 2023

Ligesom afgående formand Tina Kjærgård ser Anne Bjerrekær også muligheder i at række ud til nogle af de interessenter, der i forvejen er i Landbrugsmessen. Norddjurs Kommune har tidligere støttet messen med særtilskud til projekter – som tidligere på året, hvor der blev bevilget penge til et udekøkken.

»Vi skal afsøge alle områder. 360 grader rundt. Blandt andet hos landbruget og kommunen. For Norddjurs er det her et kæmpe arrangement, der viser, at vi kan noget med fødevarer. Men i bund og grund er det, vi mangler nu, nogle, der vil gå ind og påtage sig et stykke arbejde,« siger hun.

En mulighed er at finde penge nok til at kunne antage en egentlig professionel koordinator, der kan stå i spidsen for at koordinere arbejdet med at forberede messen. Der har ifølge museumsdirektøren også været overvejelser om, hvorvidt Landbrugsmessen kunne lægges hos Det Grønne Museum, men heller ikke museet har kræfter til at stå med den opgave alene, siger hun.

Selvom arbejdet nu går i gang med at forberede og indkalde til den ekstraordinære generalforsamling, der vil finde sted i løbet af januar, så tror Anne Bjerrekær, at det bliver vanskeligt at få en Landbrugsmesse op at stå i 2023, og derfor må jubilæumsudgaven muligvis udskydes.

»Jeg tror ikke, man når en messe i 2023. Arbejdet skulle jo være gået i gang nu, og når der ikke er en bestyrelse, er det rigtig svært at nå en messe til maj. Det er næsten også bedre, hvis det lykkedes at finde en ny bestyrelse; at de kan få plads til at sammensætte sig og lave så god en messe som muligt,« siger hun.

Der er trods underskuddet fra seneste messe, hvor indtægterne fra stadepladserne ikke nåede tidligere års niveauer, er der dog fortsat penge i kassen at arbejde videre fra, understreger museumsdirektøren. Hun hører meget gerne fra personer, der kunne tænke sig at blive en del af bestyrelsen og være med til at sikre Landbrugsmessen frem over.

»Vi har brug for kompetencer på mange områder: økonomi, fundraising, fødevarer og projektstyring. Mit ønskescenarie er en bestyrelse sammensat af mange professionelle kompetencer, der kan tage del i det overordnede planlægningsarbejde, lave ansøgninger hos kommune og sælge stadepladser blandt andet,« siger hun og fortsætter:

For der er meget at miste, hvis Landbrugsmessen lukker, siger museumsdirektøren.

»Man mister for det første Norddjurs’ største kulturelle festival, og man mister et mødested, hvor land og by, producent og forbruger kan mødes, tale sammen og blive klogere på hinanden. Så er det en kæmpe festdag, og jeg synes, det ville være drønærgerligt, hvis det ikke kører videre.«