Skal politikerne kunne bevilge penge på stedet, når de mødes med borgere, der har ønsker til forbedringer ?

Det skulle Landdistriktsudvalget i Randers Kommune drøfte på det netop afholdte møde.

I beslutningen hedder det, at udvalget ønsker en model, hvor man om muligt på forhånd kan identificere ønsker, som vil kunne imødekommes. Men selve behandlingen af egentlige ønsker skal behandles på udvalgets efterfølgende møde.

Landdistriktsudvalget har besluttet, at halvdelen af udvalgets møder skal afholdes i landdistriktet.