Rita Jensen har siden en fejloperation for 14 år siden været lænket til en kørestol. Hun oplever nu stærke svigt fra hjemmeplejen i Randers

 

Et svigt der resulterede i en indlæggelse 1. maj, efter flere døgns dehydrering, og manglende indsats fra hjemmeplejen.

Op til indlæggelsen måtte Rita Jensen ligge i sit egen afføring i over fire timer, før der blev gjort noget ved hendes situation.

“Det er meget uværdigt”, kommer det kort fra Rita Jensen, om episoden der dog har resulteret i et længere ophold på Tryghedshotellet i Kollektivhuset på Viborgvej.

Dette ophold fik hun efter trusler om inddragelse af embedslægen fra hendes partsrepræsentant fra Dansk Handicaprådgivning, Egon Hjelm.

“Jeg måtte true med at inddrage embedslægen, og så kom der skred i tingene – den ros skal de have”, siger han.

Men situationen er alvorlig, for kommunen vil fratage Rita Jensens BPA bevilling (Borgerstyret personlig assistance), selvom hjemmeplejen svigter, fortæller han. Og det ser han som chikane fra kommunens side.

 

Løfter ikke opgaven

Rita Jensen er afhængig af kommunes hjemmepleje 18 timer i døgnet – det betyder at hun stort set er overladt til sig selv, og det kan blive fatalt, siger partsrepræsentant og handicaphjælper.

Gennem de sidste tre år har Rita Jensen haft personlig hjælp seks timer om dagen – i den tid kan hun få hjælp til sin hverdag og kan komme ud at handle eller en tur ud i naturen. Men efter kl. 14.00 hver dag er hun overladt til hjemmeplejen, hvilket betyder at hun kun får hjælp til toiletbesøg og må tilbringe resten af tiden i sengen – dette gælder også for hele weekenden fra fredag kl. 14.00 til mandag morgen kl. 8.00. Og i den mellemliggende tid er hun afhængig af sin telefon, for hun må ikke få bevilliget et nødkaldeanlæg til håndleddet. Det betyder, at hvis hun taber sin telefon, er hun hjælpeløs. Og en enkelt gang har Rita måttet sidde på toilet i 2½ time før hjemmeplejen havde tid til at hjælpe hende.

“Hun er nødt til at have flere timer. I stedet for prøver de at fratage hende, dem hun har”, siger handicaphjælper Helle Andersen.

Hun har fra 2013 til 2015 været ansat af Rita Jensen de timer, hun har fået bevilliget. Men grundet svigt kunne Helle Andersen ikke forsvare det længere og sagde op. Hun har dog ikke kunnet slippe Rita Jensen, da hun mener, hun bliver svigtet på det groveste. Derfor hjælper hun hende også i øjeblikket med at komme på fode igen – dels som vikar men dels også udover de timer hun er ansat.

“Os, der hjælper Rita, kan blot se på at hendes sagsbehandler i visitationen er ude på at chikanere Rita. Hun prøver kun på at fratage hendes BPA”, mener Helle Andersen.

Det bakker Ritas Jensens partsrepræsentant Egon Hjelm hende op i.

“Når jeg har været til møde med visitationen og kommunen, vil de slet ikke høre på, hvad vi har at sige. De sidder bare og råber os ind i ansigtet. De vil kun høre på Rita, og hun taber nemt tråden, når det hele går op i en spids. I stedet for at lade mig snakke på hendes vegne”, siger Egon Hjelm.

På denne måde kan de nemt tromle borgeren, mener Egon Hjelm.

Der blev sidst holdt et møde med visitator 29. januar – fem dage efter at Rita Jensen var flyttet i egen bolig. Dette møde handlede udelukkende om, at man ville fratage Rita hendes BPA.

“De ville under ingen omstændigheder give Rita flere hjælpertimer, selvom hun nu er alene i eget hjem. De mener den kommunale pleje sagtens kan dække fra hjælperen går hjem kl 14 og til næste dag kl. 8, men vi søger flere timer til hende, for vi mener ikke at det er nok”, siger Egon Hjelm.

De er begge to bange for at dette er en gentagelse fra 2015, hvor en borger valgte at tage sit eget liv, på grund af samme procedure med fratagelse af BPA.

 

Kulminerede

Det der fik bægeret til at flyde over for de to, der hjælper Rita Jensen, var en episode, der eskalerede med en indlæggelse.

Tirsdag 1. maj møder Helle Andersen ind på en akutvagt, da den faste hjælper er syg. Handicapformidlingen insisterer på, at den sygemeldte medarbejder tager ned til Rita Jensen, da hun ikke tager telefonen, hvilket hun gør til trods for at hun ikke må køre bil. Den sygemeldte medarbejder konstaterer, at der er brug for hjælp til Rita, hun ringer til to andre handicaphjælpere blandt andet Helle Andersen. Helle kan ikke komme omgående, men siger til den anden handicaphjælper, at de skal kontakte hjemmeplejen omgående, hvilket de gør kl. 8.30. Hjemmeplejen lover at komme hurtigst muligt. Kl. 10.45 møder Helle Andersen ind, og der er en sygeplejerske der skal sårpleje. Hun kan dog ikke udføre sit arbejde, da Rita Jensen har haft et uheld i sengen, fordi hun ikke kunne komme på toilet. Sygeplejersken må gå igen og overlader opgaven til aftenvagten. Hjemmeplejen har ikke været forbi.

Helle Andersen konstaterer at Rita`s tilstand er kritisk, da hendes urin er mørkebrun og hun er total diffus – hun kan ikke engang holde på sin telefon. Helle ringer til Ritas læge, der sender en sygeplejerske.

“Jeg kan se, hun er dehydreret og begynder at få væske i hende. Sygeplejersken kommer ca kl 12.00 og foretager diverse undersøgelser/prøver. Hun konstaterer at Rita er kraftig dehydreret og har en kraftig blærebetændelse. Rita får lagt drop med saltvand, og hun får medicin for blærebetændelsen”, fortæller Helle Andersen.

Helle fortsætter med at give Rita rigeligt med væske. Kl. 16 kommer hjemmeplejen for at sårskifte og der kommer også en sygeplejerske fra Kollektivhuset, Rita får medicin for blærebetændelsen og er i bedring med væske, men hun er stadig meget konfus og kan stadig ikke håndtere at holde på noget. Sygeplejersken fra Kollektivhuset kan se i sit system, at hjemmeplejen har haft det fulde ansvar for Rita de sidste 3 ½ døgn.

I systemet har hjemmeplejen skrevet at de finder Rita meget diffus to døgn tilbage, og der bliver lavet en indberetning til områdelederen og visitatoren på kraftig svigt fra plejens side.

“De kan ikke løfte denne opgave og de må give handicaphjælperne nogle flere timer”, siger Helle Andersen.

Det hele kulminerer med at vagtlægen indlægger Rita kl. 20.30 om aftenen efter flere døgn hvor hjemmeplejen ellers har haft tilsynet med Rita.

“Det står klart for mig at hjemmeplejen ikke kan løfte opgaven. Hvordan vil det så gå, hvis ikke Rita har en personlig hjælper. Så vil hun bare komme til at ligge i sin seng hele tiden”, er Helle Andersens påstand.

Rita sendes hjem fra sygehuset næste dag men skal være alene fra kl. 14.00-17.00, da hjemmeplejen ikke kan komme før. Her tager hendes partsrepræsentant dog affære.

“Jeg ringer rundt og får en aflastningsplads til Rita på Tryghedshotellet. Rita kan ikke være alene. Og jeg er harm over, at det her kan ske”, siger Egon Hjelm.

Også Helle Andersen er fortørnet på Rita vegne

“Det er meget tydeligt, hvor problemet er på plejeområdet, de har ikke tiden til at passe syge borgere ude i byen i eget hjem. Plejens besøg på 5-15 min rækker til ældre raske borgere – ikke til dem, der er syge”, siger hun.

 

Der gøres noget

Din Avis har snakket med socialudvalgsformand Charlotte Broman Mølbæk (SF), og hun fortæller at der lige nu bliver kigget på sagen.

“Jeg vi gerne slå fast, at det er vigtigt, at borgerne får den hjælp, de skal have. Jeg har snakket med forvaltningen, og de kigger i øjeblikket på om denne borger får den korrekte hjælp. Det har ikke været tilstrækkelig indtil nu, og nu skal de rette instanser ind og kigge på hvilken hjælp, de kan give Rita”, siger hun.

Socialudvalgsformanden er glad for at Rita nu er i trygge hænder på Tryghedshotellet, og hun håber at der kommer orden på tingene, når hun igen bliver sendt hjem. Hun indrømmer dog at et eller andet er gået galt i den hidtidige vurdering af Ritas situation.

“Men der er dialog omkring borgeren og jeg har tiltro til at den rette hjælp bliver stykket sammen”, siger Charlotte Broman Mølbæk.

Også i Omsorgsudvalget mener man, at der skal kigges på sagen.

“Det er altid trist, når en borger ikke føler de modtager den nødvendige hjælp”, siger næstformand i Omsorgsudvalget Susanne Nielsen (DF).

Der er netop aftalt et møde med borgeren og de rette instanser vedrørende sagen.

—————————————————-

Den næstbilligste løsning for kommunen vil være at sende Rita Jensen på plejehjem, men det ønsker hun ikke. Hun er 64 år og er ikke klar til det endnu. Lige nu bor hun i handicapvenlig bolig i Dronningborg.

BPA er den dyreste løsning for kommunen – Hjemmeplejen er den billigste løsning