De sidste to år har elever på Fodboldlinjen Randers helt unikt haft mulighed for at uddanne sig til juniorledere sideløbende med deres fodboldtræning. Som noget helt nyt kommer juniorlederuddannelsen nu også til at indeholde et trænerforløb

 

Fodboldlinjen Randers er et tilbud til fodboldglade unge på folkeskolerne i Randers Kommune, og så er den tilmed landets største. Fodboldlinjen er samtidig den eneste, der har opbygget sin egen juniorlederuddannelse.

”I år har vi haft en firdobling i elevantallet på juniorlederuddannelsen, og det betyder, at vi i år har haft hele 48 elever til eksamen, som nu kan kalde sig juniorledere. Uddannelsen er opbygget i et tæt samarbejde med Handelsgymnasiet Tradium i Randers, hvor dele af elevernes undervisning er foregået,” siger John Witting, leder af Fodboldlinjen Randers.

Fra skoleåret 2019/2020 bliver juniorlederuddannelsen en kombineret træner- og lederuddannelse, som strækker sig over et tre måneder langt forløb for 9. klasserne på Fodboldlinjen Randers.

”Lederuddannelses vil blive udbygget med et praktikforløb, mens trænerdelen af uddannelsen vil blive udbygget med et samarbejde med de lokale breddeklubber i fodbold. Vi udbygger konceptet på Fodboldlinjen Randers, fordi vi får flere og flere elever fra mange skoler, der er spredt i Randers. Det betyder, at eleverne nu kan være juniorledere/trænere i de lokale breddeklubber, hvor skolerne er placeret. Og det er med til at sikre, at vi også uddanner elever til det lokale foreningsliv i Randers,” siger John Witting.

Eleverne skal blandt andet lave et træningsprogram til tre træningssessioner i de lokale klubber.

På uddannelsesforløbet skal eleverne også igennem et undervisningsforløb i anatomi og fysiologi, ligesom de også bliver undervist i sund kost og skadesforebyggelse. Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen i ledelsesdelen og en skriftlig eksamen i trænerdelen.

Leder af Fodboldlinjen Randers forventer, at der i skoleåret 2019/2020 vil være 60 elever fra linjens 9. klasser, der vil melde sig til det nye juniorlederforløb.