Nu er der fokus på den farlige rundkørsel ved Kongens Ege og politistationen i Randers. Sebastian Hvermand rejste sagen i byrådet, og nu skal der handles, lyder det fra flere politikere.

Sebastian Hvermand fra Randers spurgte byrådet om, hvad politikerne vil gøre ved den farlige rundkørsel ved Rosenørngade og Udbyhøjvej.

Og nu loves der handling. Selvom en kommende Trafiksikkerhedsplan først nu er ved at blive udarbejdet. Når den er klar, skal det bestemmes politisk, hvilke trafikpunkter der skal sikres og bruges penge på først.

»Send nogen op og fjern den der bøgehæk med det samme. Det er altså vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan for at få skabt sikre forhold for cyklister. Der er ikke opmærksomhed nok blandt nogle bilister på, at det er nogen af os, der vælger at transportere os på to hjul. Og derfor kigger man ikke efter os. Og hvis man ikke kigger efter os, så er det, at vi bliver ramt,« siger Jens Peter Hansen (V), der udover at være byrådsmedlem også er medlem af Miljø- og Teknikudvalget og formand for Cyklistforbundet.

Den sorte plet

Sebastian Hvermand cykler ofte med sønnen Aslak i cykelanhængeren gennem rundkørslen ved Rosenørnsgade og Udbyhøjvej, og han er flere gange blevet påkørt fra siden. En af gangene blev han sendt i asfalten, hvilket resulterede i en kraftig beskadiget højre arm og en ødelagt cykel.

Borgmester Torben Hansen (S) kunne svare på forvaltningens vegne, at man er opmærksom på den sorte rundkørsel.

»Det foreløbige materiale viser, at rundkørslen Udbyhøjvej-Dragonvej er udpeget som en såkaldt sort plet. Der er registreret 14 uheld i denne rundkørsel de seneste fem år, hvor en del af disse desværre rammer de lette trafikanter. Fem af uheldene har medført personskade. De fleste uheld med lette trafikanter er placeret ved ud- og indkørsel fra Østervangsvej og Udbyhøjvej,« lød svaret til Sebastian Hvermand, der havde stillet et spørgsmål i byrådets åbne spørgetid, hvilket alle borgere må gøre.

Tre forslag i spil

»Forvaltningen har foreløbig peget på tre mulige forslag til tiltag i rundkørslen ved Udbyhøjvej og Rosenørnsgade. Det første er et forsøg med en midlertidig bump på Østervangsvej for at sænke hastigheden. Det andet er at flytte cykelstien ind til kørebanen i rundkørslen i stedet for som i dag, hvor cykelstien ligger bag en hæk. Og det sidste er at føre fodgængerfelterne over cykelstierne, så de går fra fortorv til fortorv.«

På endnu længere sigt er det planen, at rundkørslen ombygges til et signalreguleret kryds.

Frida Valbjørn Christensen (EL), der også er medlem af Miljø- og Teknikudvalget, opfordrede til, at sagen blev sendt i Miljø- og Teknikudvalget.

»Så vi kan drøfte den på næste udvalgsmøde og se, om der er et eller andet, der kan gøres hurtigt før Trafiksikkerhedsplanen, og som måske også kan understøtte det arbejde.«

Kørsel i rundkørsel

I en rundkørsel skal du følge paragraf 26 stykke 2 i Færdselsloven:

  • Både cyklister og bilister skal holde tilbage for fodgængerne i fodgængerfeltet, der også er forsynet med hajtænder.
  • Når cyklister kører ud i rundkørslen skal de blive i egen bane og holde tilbage for andre cyklister (ikke bilister). Når de forlader rundkørslen, skal de igen holde tilbage for fodgængere.
  • Bilister skal holde tilbage for fodgængere, cyklister og bilister, før de kører ud i rundkørslen. De skal holde tilbage for cyklister og fodgængere, når de kører ud igen.