Der stilles nu blandt andet krav om fast tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis man vil i betragtning til en almen bolig i et af de udsatte boligområder i Randers Kommune, hvilket vil sige Gl. Jennumparken og Glarbjergvejområdet.

Det indebærer konkret, at mindst ét medlem af husstanden har fast, varigt arbejde mindst 25 timer om ugen.

Ny lovgivning kræver, at Randers Kommune fastsætter kriterier vedrørende beskæftigelse og uddannelse i forbindelse med udlejning af almene boliger i udsatte boligområder.

Forvaltningen har efter dialog med RandersBolig og Lejerbo formuleret forslag til kriterier, som netop er godkendt i Udviklingsudvalget.

Her stemte seks politikere for, mens Mogens Nyholm fra Radikale Venstre var imod.