Friluftsrådets lokalforeningspulje uddeler i alt 2,7 millioner kroner, og fristen for at søge er 17. maj.

Det er nu muligt for lokale foreninger under Friluftsrådets medlemsorganisationer at søge om tilskud til at styrke foreningens arbejde med friluftsliv.

Lokale foreninger kan søge om støtte på op til 40.000 kroner til aktiviteter, materialer eller faciliteter, der kan styrke foreningens frivillige arbejde med friluftsliv. Der kan både være tale om eksisterende aktiviteter inden for friluftsliv og nye initiativer, såsom opstart af nye aktiviteter, aktiviteter for nye målgrupper eller øget synlighed og tilgængelighed i lokalsamfundet. Der er ikke krav om medfinansiering.

»Det er nemt at søge om tilskud fra Lokalforeningspuljen, da der ikke er så mange krav og kriterier, som ansøgningen skal leve op til. Det kan være en god mulighed for at give sin forening et løft, hvad enten det er til eksisterende aktiviteter eller nye initiativer,« siger Winni Grosbøll, der er direktør i Friluftsrådet, i en pressemeddelelse.

FAKTA: De fik tilskud

I 2023 var følgende foreninger blandt de 84, der fik tilskud:
Djursland Rideklub: 8.000 kroner til udendørs kæphestespringbane
Mariager Fjord Orienteringsklub: 37.900 kroner til pavilloner, der kan fungere som mobilt klubhus
SportsKollektivet på Frederiksberg: 36.700 kroner til opstart af ny aktivitet med såkaldte surf-vinger på land og til vands
Hagested-Gislinge Jagtforening: 29.100 kroner til opsætning af udkigstårne ved Holbæk Dyrehave
Løgstør Sportsdykkerklub: 40.000 kroner til indkøb af låneudstyr
Kompagni Gottheim på Bornholm: 6.500 kroner til udstyr til rollespilsaktiviteter i naturen for 6-15-årige

Kilde: Friluftsrådet

For at søge friluftslivets lokalforeningspulje skal foreningen være tilknyttet en af de mere end 80 organisationer, som er medlem af Friluftsrådet.

I 2023 blev der blandt andet givet tilskud til kajakklubber, rideklubber, vinterbadeklubber og sejlklubber, samt spejdergrupper, lystfiskerforeninger, jagtforeninger, og mange andre.

»Vi vil gerne nå bredt ud med støtten, så foreninger i hele Danmark og mange forskellige former for aktiviteter kan få glæde af midlerne. Jeg håber, vi får ansøgninger fra foreninger i alle landets kommuner, og at mange forskellige typer af foreninger vil søge,« siger Winni Grosbøll.

Lokalforeningspuljen uddeles en gang om året og er et resultat af den politiske aftale, som regeringen indgik i 2017 om fordeling af spillehalsmidlerne til lokale, almennyttige foreninger.

Otte hovedorganisationer inden for det frivillige foreningsliv er udpeget som ansvarlige for hver deres pulje. Friluftsrådet er ansvarlig for en pulje til friluftsforeninger på cirka 2,7 millioner kroner årligt og har i perioden 2018-2023 uddelt støtte til i alt 402 foreninger fordelt på 87 kommuner.

Fristen for at søge i år er 17. maj.

gs