Den indsats mod parallelsamfund, som et flertal i Folketinget har vedtaget, betyder nu, at Randers Kommune søger en dispensation for fem daginstitutioner i nordbyen.

Indsatsen betyder blandt andet, at der fra 1. januar 2020 i et kalenderår maksimalt må nyindskrives 30% børn, der bor i et udsat boligområde. I Randers er det Jennumparken og Glarbjergvejområdet.

Nu har Børne og familieudvalget godkendt en ansøgning om dispensation for reglerne for Børnehuset Jennumparken, Børnehuset Lervangen, Den selvejende institution Glentevej, KFUM institutionerne og Platangården.

Ansøgningen sendes til Børne- og Undervisningsministeriet.