Ungdomsskolen i Randers har en vision for et centralt beliggende permanent skateranlæg.

Helt konkret ønsker man en Skatepark TRONHOLMEN  som en integreret del af Tronholmens mange streetaktivitetstilbud.

Skatepark TRONHOLMEN ser ungdomsskolen som en naturlig del af initiativerne ”Bevæg dig for livet” og ”Byen til vandet”.

Sagen blev i denne uge drøftet i sundheds- idræts- og kulturudvalget.

Her blev beslutningen, at forvaltningen nu udarbejder oplæg til mulige placeringer, økonomi samt muligheden for samarbejde med Randers Spildevand.