Borgerne vil være aktive i naturen. Det viser Bevæg dig for livet motionsvaneundersøgelsen som er foretaget i 2020 blandt 4.000 voksne borgere i alderen 18-75 år i Randers Kommune

 

For Jesper Jakobsen, projektleder for visionsarbejdet i Randers Kommune er det ikke overraskende. “Coronaperioden i Danmark har jo sat sit præg på muligheden for motionsaktiviteter indendørs hvilket gør det helt naturligt at søge udendørs. Men naturen var faktisk allerede inden coronaens indtog voksnes fortrukne sted at motionere’ fortæller Jesper Jakobsen.

Over 75 procent af borgerne foretrækker at motionere i naturen, hvilket nu får betydning i Bevæg dig for livet, hvor den lokale styregruppe har besluttet at have øget fokus på muligheden for at være aktiv i naturen.

“Vi kommer i den forbindelse til blandt andet at have fokus på at skabe mere synlighed omkring eksisterende muligheder i naturen samt at undersøge muligheden for at etablere flere steder som kan motivere borgerne til at være aktive”, siger han.

Det kan f.eks. være med etablering af udendørs fitness, markering af stier eller bedre forhold til at være aktiv i Gudenåen eller i Randers Fjord.

 

Mere aktive

Undersøgelsen viser desuden at op mod 90 procent af borgerne gerne vil være mere aktive. For Jesper Jakobsen ligger der her nogle store potentialer, fordi det også er de ikke-aktive borgere der har lyst til at være mere aktive.

“Vi ved godt at der kan være et stykke vej fra at borgeren siger, at hun gerne vil være mere aktiv til at hun bliver det, men det er alligevel interessant at så høj en andel giver udtryk for at de gerne vil være mere aktive”, mener Jesper Jakobsen.

Af undersøgelsen fremgår det at aktivitetens sundhedsmæssige effekt har stor betydning for borgerens motivation. Resultaterne fra undersøgelsen bruges ifølge Jesper Jakobsen i planlægningen af kommende indsatser i Bevæg dig for livet.

“Vi får meget nyttig viden gennem undersøgelsen og det viden skal vi forsøge at omsætte til aktivitet”, fortæller Jesper Jakobsen og fortsætter:

“Jeg synes blandt andet, det er interessant, at den sundhedsmæssige effekt har så stor betydning for borgernes motivation for at være aktive og det kan give foreningerne en mulighed for at tiltrække nogle nye målgrupper til foreningslivet”.

 

Randers er visionskommune i Bevæg dig for livet i perioden 2019-2024. En aftale der er indgået med Danmarks Idrætsforbund og DGI.