Et nyt forslag fra EU om at forbyde jagt og fiskeri på blandt andet Randers Fjord, har fået lokale politikere og ildsjæle op af stolene. Forslaget skal stoppes, mener de

 

Forstil dig en stille efterårsdag, hvor solen bryder gennem skyerne. Det eneste du kan høre, er fuglene i det fjerne. En flok ænder nærmer sig. Du sidder i din glasfiberjolle gemt mellem sivene i kanten af fjorden. Sivene synger og rasler i vinden. Du venter på det helt rigtige tidspunkt, så du kan få en and med hjem til fryseren. Her midt i stilheden er du nærmest lykkelig.  Sådan er fritiden for to unge fritidsjægere og -fiskere Carsten Hansen og Jacob Cittrup Dahl fra Randers og Uggelhuse. De er født ved fjorden og vil dø ved fjorden.

”Det er sådan, vi stresser af – nogle går til yoga, men vi sejler på fjorden. Og med alt den snak, der er i dag med mental sundhed, kan de da ikke tage den fra os”, er de to enige om.

Men denne oplevelse vil EU tage fra dem. EU vil gøre jagt og fiskeri forbudt ved store dele af de danske kyster, for at bevare naturen med deres Natura 2000 områder. Her sidestiller EU fiskeri- og jagt med minedrift.

Det er dog skudt helt over målet er flere politikere og fritidsfiskere/jægere enige om. Nu går politikere til kamp mod forslaget. Blandt andet det lokale folketingsmedlem Malte Larsen, EU-medlem Niels Fuglsang og de to byrådspolitikere Anker Boye og Henrik Leth, der selv bruger en del tid på fjorden efter fisk.

 

EU sidestiller fiskeri med minedrift, og det er helt hen i vejret, mener både MP for socialdemokratiet Niels Fuglsang, MF Malte Larsen (S), Henrik Leth og Anker Boye begge S i Randers Byråd. Planerne kan blandt andet ødelægge de små landsbysamfund langs fjorden.

Flere og flere medier har de sidste uger skrevet om det forslag EU har stillet, for at beskytte den vilde natur i hele Europa. I Danmark har det konsekvenser for ti procent af den danske natur, der i 2030 skal være beskyttet – området dækker også blandt andet Randers Fjord fra Udbyhøj til Uggelhuse.

Det danske Jægerforbund har sammen med Dansk Sportsfiskerforbund betegnet forslaget som ”helt ude i hampen” og i Randers betegner byrådsmedlem og ivrig lystfisker Henrik Leth (S) forslaget som ”skudt helt over målet” og han håber, at der er tale om en fejl. I EU har Niels Fuglsang taget fat om problemet.

”EU-kommissionen har foreløbigt lavet en “vejledning” til hvordan de særligt beskyttede naturområder skal forvaltes. I den vejledning lægger Kommissionen op til et totalforbud imod jagt og fiskeri på 10 procent af Danmarks areal. Men det er kun en vejledning og ikke en lov. Jeg vil gerne støtte op om, at vi får flere beskyttede naturområder. Det synes jeg er vigtigt. Men jeg vil ikke bakke op om, at man skærer al jagt og fiskeri over en kam og totalforbyder det. Vi kan godt tillade bæredygtig jagt og fiskeri. I det tilfælde hvor der overfiskes og skydes truede arter, skal det selvfølgelig stoppes”, skriver han i en mail til Din Avis.

Lystfiskere og jægere er netop med til at regulere de forskellige bestande af vildt og fisk i blandt andet Randers Fjord. Hvis ikke de gjorde det, ville det se helt anderledes ud, mener de frivillige fiskere og jægere.

”Det er jo ikke fordi, vi driver rovdrift på vildtet. Vi skyder og fisker til eget behov og nærmeste familie. Vi ved godt, hvad vi må og ikke må, og der er mange regulativer i forvejen. Men et helt stop ville betyde, at vi ikke kan dyrke vores fritidsinteresse”, siger fritidsfisker og jæger Jacob Dahl fra Uggelhuse.

Han købte netop et hus i forreste række i Uggelhuse, for at være tæt på naturen hvor han dagligt dyrker sin interesse og for at være i pagt med naturen.

Carsten Hansen er enig og supplerer:

”Selvfølgelig skal vi passe på naturen, og det gør vi også. Faktisk er vi med til at passe på den, for det er jo i vores alles interesse. Der er ikke nogen, der er mere glad for naturen end os. Og nu med corona fortæller myndighederne os jo, at vi skal bruge naturen endnu mere. Men nu vil EU så stoppe det. Det er jo helt hen i vejret”, siger han.

Torben Moss Pedersen, der sidder i bestyrelsen for Randers Fjords Fritidsfiskeriforening, fortæller at han først i sidste uge er blevet bekendt med de fremtidige restriktioner. Derfor vil han nu sammen med resten af foreningen tage initiativ til at gøre indsigelser mod forslaget.

”At passe på fjorden har ikke noget med os at gøre. Vi gør, hvad vi kan for at passe på den Man skulle hellere kigge på, hvad der bliver udledt af fosfor og lignende. Jeg er mildest talt rystet over dette forslag”, siger han.

Han synes, det er en god ide med Natura 2000 områder, men dette er at skyde forbi målet.

 

Åndedræt i landsbyerne

Anker Boye fra Randers Byråd og medlem af socialdemokraterne vil sammen med sin partifælle Henrik Leth nu kæmpe for, at der bliver gjort noget på lokalt plan.

”Dette vil jo også gå ud over landsbyerne i de ydre landdistrikter. Jagt og fiskeri er jo en direkte årsag til, at folk flytter ud i de små landsbysamfund langs fjorden. Hvis det bliver taget fra dem, vil der jo ikke være samme incitament til at blive boende”, siger han.

Det er både Carsten og Jacob enig med ham i.

”Fjorden er den direkte grund til, jeg flyttede til Uggelhuse for tre år siden”, siger Jacob.

”Jeg har udsigt til fjorden, og jeg kan tage derned, når det passer mig. Hvis ikke jeg kan det mere, hvorfor skal jeg så bo herude”, siger han.

Han er sammen med Carsten Hansen på fjorden flere gange om ugen, og det er ligeså meget naturoplevelsen som fangsterne, der trækker dem. Men jagt og fiskeri er hovedårsagen til, at de er på fjorden. Naturoplevelsen er en sidegevinst og – en gevinst de ikke ville undvære for noget.

At landsbyerne langs Randers fjord kan bestå, er netop at man kan gå på jagt og fiske på fjorden, og fritidsfiskerne er også med til at holde bestandene af vildt og fisk ved lige. De sørger for, at der sættes yngel ud blandt andet.

”Og en anden side af dette er, at Randers kan trække mange turister til området, der netop går op i jagt og fiskeri. Hele dette turistgrundlag vil jo forsvinde, hvis EU kommer igennem med dette forslag”, siger Anker Boye, der selv er flyttet til Uggelhuse, fordi han er ivrig lystfisker.

Og der har altid boet jægere og fiskere langs Randers Fjord. De to unge naturelskere Carsten og Jacob beretter da også, om de mange fund af flintøkser der er gjort langs fjorden sammen med stenalderbopladser.

 

Biodiversitetskrise

Alle er enige om, at vi skal passe på naturen. Men der er forskel på at have minedrift og på at udøve jagt og fiskeri. Men det har EU indtil videre ikke ment. Niels Fuglsang siger:

”Jeg synes, der er god grund til at gøre mere for naturen og biodiversiteten, og det er formålet med Kommissionens vejledning. Men jeg synes, det rammer skævt, når man sidestiller jagt og fiskeri med minedrift, og man ikke skelner mellem bæredygtig jagt og fiskeri over for ubæredygtig jagt og fiskeri. Det er klart, at man ikke skal overfiske, men man kan godt jage og fiske bæredygtigt med respekt for naturen”.

På Randers fjord har der før været problemer med ulovligt garnfiskeri. Formanden for SMIFF Lystfiskerforening Helmuth Nielsen, fortæller om fiskere fra både Holstebro og Viborg, der kommer til fjorden, fordi de ikke må fiske uhindret i deres egne nærområder.

”Deres garn ødelægger vores skruer, og det er et problem for os andre. Jeg forstår slet ikke et totalt forbud er nødvendig, men der skal være reguleringer. Det er jeg med på”, siger han.

Ulovligt garnfiskeri er slet ikke noget Carsten og Jacob tolerer.

”Der skal jo være navn på garnene. Og er der ikke det, så fjerne vi dem med det samme og melder det til fiskeriinspektoratet. For de ulovlige fiskere, er dem der ødelægger det for os andre”, er den klare kommentar fra de to unge fritidsfiskere i Uggelhuse.

At planerne overhovedet er kommet på bordet i EU er sådan set reelt nok. Hele verden og især Europa står i en biodiversitetskrise af hidtil usete dimensioner. Og derfor er en bekymring og en regulering sådan set fornuftig. Men her hører lighederne også op, mener Niels Fuglsang.

”Jeg går ud fra at EU-kommissionen har lavet vejledningen med udgangspunkt i den biodiversitetskrise, vi står i. Flere og flere arter forsvinder, og naturen er presset. Det er alvorligt. Men her mener jeg, at vi skal gøre mere for at begrænse forurening fra landbruget og fra vores industriproduktion. Og bekæmpe klimaforandringerne. Jeg mener, det rammer skævt, hvis man tror løsningen er at forbyde bæredygtig jagt og fiskeri. Hvis Kommissionen foreslår en lov, skal den vedtages af Europa-Parlamentet, hvor jeg sidder. Her vil jeg gøre, hvad jeg kan for at bekæmpe den”, siger han.

Natura 2000 (mst.dk)

 

Din Avis har fået følgende læserbrev fra politikerne i denne artikel:

 

Bæredygtig jagt og fiskeri skal bestå

EU kommissionen mener i sin nye vejledning til naturbeskyttelse, at jagt og fiskeri skal være helt forbudt i en række særligt beskyttede naturområder i Danmark. Vejledningen er dog groft unuanceret og sidestiller minedrift med jagt og fiskeri, når det kommer til deres effekt på naturen. Jagt og fiskeri kan ganske vist skade naturen, hvis det ikke foregår bæredygtigt og med respekt for naturen. Men det kan også foregå bæredygtigt, og derfor giver et totalforbud ikke mening.

Danmark er spækket med dyr, planter og landskaber, som vi skal passe godt på. I Randers Kommune er der bl.a. Kastbjerg Ådal, Randers Fjord og Haslund Skov, der er en del af et netværk af beskyttede naturområder i EU ved navn Natura 2000.[1] Det er vigtigt, at vi passer på vores natur og dyrearter, og der er god grund til at opprioritere indsatsen. Biodiversiteten i Europa og Danmark er nedadgående. Det er alvorligt.

Men EU-Kommissionen skyder skævt, når den vil bandlyse al jagt og fiskeri i nye særligt beskyttede områder. For det første skal man huske, at det ikke er alle arter, men kun specifikt udvalgte, der kræver beskyttelse i de udpegede områder. I Randers Fjord findes der f.eks. op mod 40 forskellige fiskearter, men langt fra alle er omfattet af Natura 2000-beskyttelse, selvom de færdes i et sådant område.

For det andet er både staten og kommunerne ansvarlige for, at jagt og fiskeri foregår under kontrollerede og bæredygtige forhold, bl.a. igennem særlige naturhandleplaner.

For det tredje kan jagt og fiskeri i visse tilfælde bidrage til at genoprette og beskytte udsat natur. Det gælder f.eks. nedkæmpelse af invasive arter, der truer det beskyttede område.

Når man på EU-plan vil beskytte naturen, er det derfor vigtigt, at nuancerne kommer med. Kommissionen har da også delvist trukket i land og meldt, at det enkelte medlemsland selv bestemmer, hvorvidt der skal være totalforbud. Men hvis det er standpunktet, må vi have det klart og tydeligt på skrift, så det også bliver den officielle holdning, og så der ikke er tvivl om vores selvbestemmelse.

Det er en bunden opgave, at vi værner om vores dyrebare natur. En bandlysning af bæredygtig jagt og fiskeri er ikke løsningen. Proportionerne skal være i orden.  Det vil både være til gavn for mennesker, planter og dyr tilsammen.

 

Henrik Leth, byrådsmedlem for socialdemokratiet

Anker Boye, byrådsmedlem for socialdemokratiet

Niels Fuglsang, medlem af Europaparlamentet for socialdemokratiet