Der kommer nu for alvor gang i forberedelserne af en mulig forlængelse af Ringboulevarden mellem Hadsundvej og Udbyhøjvej.

Randers Byråd besluttede i går at sætte gang i den lovpligtige VVM-undersøgelse, der skal afklare de miljømæssige konsekvenser ved projektet.

I forbindelse med budget 2021-2024 afsatte byrådet midler til at gennemføre VVM-undersøgelsen, og det er de midler, som byrådet nu har frigivet.

Processen skal give det bedst mulige grundlag for både en offentlig debat og for den endelige politiske beslutning om projektet.