Fra 1. juli til og med 9. juli 2021 reparerer Randers Kommune asfalten på Toldbodgade. Det gælder strækningen fra Randers Sejlklub og hen til Nyholmsvej. Det foregår i dagtimerne fra 06.00 til 20.00.

 

“Vi udlægger nyt slidlag på Toldbodgade fra Toldbodgade nr. 16 og 18 og hen til Nyholmsvej. Arbejdet vil komme til at bestå af fræsning af den eksisterende kørebane, reparationer på den eksisterende kørebane samt udlægning af nyt slidlag,” fortæller Henrik Kaldahl, projektleder ved Vej og Trafik i Randers Kommune.

Asfaltarbejdet bliver udført i dagtimerne fra klokken 06.00 – 20.00. Dele af Toldbodgade vil være spærret i perioden, og der vil være etableret omkørsel, som vil være tydeligt afmærket under udførelsen.

Det vil under hele anlægsperioden være muligt for beboere og virksomheder på Toldbodgade at køre til og fra deres bolig og arbejdssted. Ligeledes vil det være muligt for brand- og redningskøretøjer at køre på strækningen.

“Dog vil trafikanter kunne komme ud for, at de lige skal holde og vente lidt, inden de kan køre forbi. Vi sørger for, at der vil være tydeligt skiltet i området under arbejdet. Vi håber på forståelse og beklager de gener, som arbejdet vil medføre, mens det står på,” siger Henrik Kaldahl.