Fra 1. marts 2023 bliver det dyrere at rejse med Midttrafiks handicapkørselsordning.

MARK SIGETTY, UGEBLADET SKANDERBORG

For første gang i mere end ti år stiger priserne på Midttrafiks handicapkørsel.

Priserne har ikke været reguleret siden 2012 og stiger nu som en naturlig del af samfundets prisudvikling. Prisstigningen er den første af tre, som fordeler sig over en 3-årig periode. Midttrafiks bestyrelse har besluttet, at der fremover skal ske en årlig regulering af prisen for at følge prisudviklingen i samfundet. Det oplyser Midttrafik i en pressemeddelelse.

Kilometerprisen afhænger af turens længde og vil fra 1. marts være følgende:

På ture under 101 km stiger prisen fra 3,00 til 3,50 kr. per kilometer.

På ture over 101 km stiger prisen fra 9,00 til 12,00 kr. per kilometer.

Medrejsende (max to) vil fortsat få 50 % rabat på rejsen, mens to børn under 12 år eller en visiteret ledsager kan rejse med gratis.

Medrejsende (max to) vil fortsat få 50 % rabat på rejsen, mens to børn under 12 år eller en visiteret ledsager kan rejse med gratis.

Flextrafik får ”stoppesteder” i landsbyerne

Priser følger udviklingen

Midttrafiks bestyrelse har besluttet, at prisen på handicapkørsel fremadrettet skal følge prisudviklingen i samfundet. Derfor stiger priserne over en 3-årig periode plus, at de fremover vil blive reguleret på lige fod med billetpriserne på bus, tog og letbane.

Priserne for handicapkørsel blev sidst ændret i 2008 for alle kommuner i Region Midtjylland med undtagelse af Aarhus Kommune, der havde en ændring i 2012. Med prisstigningen kommer Midttrafiks priser for handicapkørsel på niveau med de øvrige trafikselskaber i Danmark i løbet af tre år og vil løbende blive reguleret årligt.

Handicapkørselsordningen er en ordning, som trafikselskaberne i Danmark ved lov skal udføre.

Ordningen er for alle voksne over 18 år, som har et handicap. Visiteringen til handicapkørsel foretages af kundens bopælskommune.

Midttrafik udfører ca. 200.000 handicapture om året.

Forbrugerombudsmanden har talt: Midttrafik skal give byttepenge