Rose Gimbel blev projektleder i fjernvarme og kom fra jobs ved virksomheder, der byggede fødevare-anlæg, og dansk medicinal-gigant.

KIAN JOHANSEN

Gummistøvlerne træder ud på den sorte asfalt på industriområdet ved Engelsholmvej. Rose Gimbels hvide hjelm og orange dragt med Verdo-logoet og reflekserne lyser op i den lave vintersol, mens hun begiver sig hen til arbejdsfolkene, der arbejder for en underentreprenør.

De er i fuld gang med at gøre fjernvarmerørene klar, der allerede ligger nedsænket og samlet med svejsninger i den kolde jord.

De hilser tillidsfuldt på projektlederen fra Verdo, der er på et lille tilsyn, og fortsætter derefter uforstyrret deres arbejde.

»Jeg oplever, at der er stor respekt fra dem, som jeg arbejder sammen med, selvom jeg i starten ikke havde forstand på fjernvarmerør, talte sjællandsk og er kvinde,« siger Rose Gimbel. Pointen er at erfaringen som projektleder kan bruges i mange brancher. Foto: Kian Johansen

Hun nikker til en af dem, og de to får sig en kort snak om næste trin i planen, og om der er styr på det.

For under et års tid siden havde 37-årige Rose Gimbel ingen forstand på fjernvarme og på at få rør ned i jorden. Men det har hun i dag.

»Jeg kender ikke alle detaljerne i de specifikke kravspecifikationer, den viden har vi hos specialisterne. Jeg har været projektleder i andre brancher, og det er de samme flow med opfølgning, tilsyn, kontrol og test, som jeg har arbejdet med i mange år,« fortæller Rose Gimbel, der er en af flere nyansatte projektledere, der skal få Verdo Fjernvarmes udrulning af fjernvarmen til at køre hurtigt og smidigt.

Verdo afslutter varmesager før tid

13 nye ansatte

Og dem er der mangel på, fortæller Verdos fjernvarmechef, Karsten Randrup. Der er i dag 54 ansatte i Verdos to fjernvarmeafdelinger i Randers og Herning. På godt halvandet år er der kommet 13 flere nyansættelser til.

»Vi har udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft mange steder i Verdo, og vi er begyndt at ansætte yngre folk, der ikke har direkte kompetencer indenfor drift men på information og data. For eksempel har vi ansat fire-fem datascientists, der skal hjælpe med at bruge det data, vi har for hver ejendom i forvejen, og gøre vores digitale løsninger smartere og mere brugervenlige,« siger fjernvarmechefen.

Det handler også om ensretning og at gøre sagsbehandlingen mere ensartet, så flere hurtigere kan gennemskue opgaverne, der ligger før fjernvarmerørene skal i jorden.

To gange Martin føler, at Verdo og Evida tager gas på dem

Verdo Fjernvarme er ved at transformere sig fra at være en ’kedelig’ driftsorganisation med fokus på at få varmen til at fungere optimalt til at være et sted, hvor flere og yngre faggrupper deltager i løsningen af opgaverne.

Der er blandt andet ansat en kommunikationsmedarbejder, der skal optimere de informationer, som kommende brugere af fjernvarme efterspørger, når Verdo graver rør ned. Mixet af erfarne og nye folk er vigtig, lyder det.

Evida og Verdo: Vi bliver kun bedre

Rose Gimbel blev projektleder hos Verdo Fjernvarme af flere årsager. Blandt andet, fordi hun flyttede tilbage til Jylland efter en årrække på Sjælland. Hun sætter pris på et alsidigt job, med kontakt til en masse forskellige mennesker og en hverdag der ikke ligner den forrige. Foto: Kian Johansen

Projektledere får kurser

Flere af de nyeste tilkomne projektledere inden for fjernvarmen hos Verdo er headhuntet og er kommet til som nyuddannede fra uddannelser som eksempelvis ingeniør.

»Projektlederuddannelsen er en uddannelse, som vores HR-afdeling forestår afviklingen af. Vi oplærer dem sideløbende med, at de udfører deres opgaver. Vi har sammensat flere kurser og sidemandsoplæring præcis til dem,« siger Karsten Randrup.

Rose Gimbel er uddannet maskiningeniør og kommer fra en stilling som projektleder hos et medicinalfirma på Sjælland, og før det arbejdede hun som projektleder hos et firma der producerede fødevare-anlæg og installerede dem hos kunderne.

Selvom hun kun har været ansat siden maj 2022, så er hun ved at være en af de erfarne projektledere og har ikke haft brug for den samme mængde kurser som de nyest ankomne. Men hun er et godt eksempel på, at Verdo kan bruge folk fra helt andre brancher.

»Jeg søgte hos Verdo, fordi jeg ville tilbage til Jylland med min familie. Jeg oprindelig fra Auning, og vi er flyttet nord for Randers,« siger Rose Gimbel.

Optimering i fokus

»Verdo er et spændende sted at være. Firmaet vokser, bliver større og større og er ved at transformere sig. Der bliver mere og mere fokus på koordinering, optimering og processer. Jeg kan godt lide afvekslingen i selv at have noget i hænderne, have med forskellige faggrupper at gøre, og at man som projektleder ved Verdo er ansvarlig for projektforløbets udførselsfase med direkte kontakt til kunderne, « forklarer Rose Gimbel og tilføjer:

»Ved mit seneste job ved Novo Nordisk handlede det meget om dokumentation, håndtering af produktionsfejl og problemløsning. Det var lærerigt, og den faglige erfaring jeg er glad for at have med. Specielt i et job ved Verdo, hvor standardisering og optimering er i fokus« siger projektlederen, der har boet på Sjælland i mange år.

Og hvad med arbejdsmiljøet hos Verdo, der stille går fra drift til også at handle om data og ensrettede procedurer?

»Jeg var lidt spændt på, hvad man ville sige til en kvindelig projektleder, der tilmed talte med tydelig sjællandsk accent, men det er gået virkelig fint. Jeg oplever, at der er stor gensidig respekt fra dem, som jeg arbejder sammen med,« siger Rose Gimbel, der efter vores interview nu har taget hjelm og orange arbejdsjakke af og ligner enhver anden ansat i en større eller mellemstor dansk virksomhed.