To energiselskaber erkender, at de kan blive endnu bedre til at informere gaskunder og kommende fjernvarmekunder om, hvordan man skifter bedst muligt.

KIAN JOHANSEN

Vi har fortalt om to gange Martin her på www.dinavis.dk og her kommer to energiselskabers reaktioner på Martins og Martins frustration over, at man kan få så forskellige råd, selvom man er i fuldstændig samme situation med en gasinstallation, der står fysisk i vejen for en fjernvarmeledning.

»Det er dybt beklageligt, at de to kunder oplever så forskellige svar. Vi beklager meget, at en forbruger er blevet vejledt til at kunne vente med at opsige sin gasforsyning, til en ny afkoblingspulje åbner efter nytår, men at gasmåleren kan nedtages nu af en vvs-installatør. Det er ikke korrekt, og vi har med det samme indskærpet over for vores medarbejdere, hvad den korrekte vejledning er,« forklarer Malene Hadrup, der er senior kommunikationsrådgiver i Evida.

Hun forklarer, at Evida netop i oktober fik ændret retningslinjerne, så ikke kun Evidas folk, men også en VVS’er for kundens regning kunne nedtage gasmåler og gasskab, hvis de sidder i vejen for den nye varmekilde. Men gasmåleren og gasskabet må kun tages ned, når kunden har opsagt sin gasforsyning til Evida.

»Og det er nok her, at enkelte af vores medarbejdere i en kort periode havde fået galt fat i, hvad man kunne gøre ude hos kunden. Men det er nu præciseret.«

Evida skal have styr på det

Hvorfor fortæller Evida ikke Martin 1 tydeligt, at afkoblingspuljen er tom i år.

»Vi gør meget ud af at oplyse om Afkoblingspuljen generelt og status for den. Vi oplyser både på vores hjemmeside og i forbindelse med, at man gennemfører sin opsigelse på vores selvbetjeningsløsning om, at afkoblingspuljen for 2022 er opbrugt. Herudover er det også en fast del af vores telefoniske rådgivning, når kunder ringer ind med spørgsmål til opsigelser og afkoblingsordning. Vi beklager, hvis kunden ikke har fået denne oplysning i telefonen, og dette har vi indskærpet over for vores medarbejdere.«

Processen for en afkobling består af flere skridt, lyder det.

For det første skal du som kunde opsige din gasforsyning og angive en dato for forventet skift til anden varmekilde. Datoen for forventet skift til anden varmekilde skal stoppe acontoopkrævningerne.

Gasmåleren tages ned og derefter slutopgøres dine regninger. Du er efter dette tidspunkt ikke længere gaskunde og modtager derfor heller ikke opkrævninger.

Den fysiske frakobling: Evida rydder op på adressen ved at fjerne gasskabet og fysisk afkoble gasledningen på det offentlige areal ved vejen.

»I Martin2’s tilfælde skal han afmelde sin gasforsyning så hurtigt som muligt og desværre betale for afkoblingen. Herefter kan vvs-installatøren tage gasmåleren ned, så fjernvarmen kan komme til, og vvs’eren skal aflevere måleren til Evida, så vi kan få lavet en slutopgørelse. Før Martin2 opsiger sin gasforsyning, ved vi ikke, at han stopper som gasforbruger og kan ikke sætte det arbejde i gang, der skal gøres i den forbindelse. Desuden vil Martin2 skulle betale aconto-beløb for gassen, indtil han afmelder sig,« forklarer hun.

Hun kan godt forstå, at to gange Martin og mange andre kunder ser anderledes på det. Men.

»Som gasselskab skal vi bare have styr på det. Det får vi ikke, hvis folk undlader at afmelde deres gasinstallation rettidigt,« lyder det.

FAKTA: Fire gange så mange opsigelser

  • I 2022 har Evida indtil videre modtaget ca. 26.000 opsigelser af gasforsyningen på landsplan.
  • I mere end 11.000 af opsigelserne har forbrugeren angivet at skifte til fjernvarme.
  • Til sammenligning nedtog Evida i 2021 ca. 6.800 gasmålere.
  • Der findes ikke nogle tal for hvor mange gaskunder der har gasmåler og installation stående lige der, hvor fjernvarmen skal føres ind.

Kilde: Evida

Verdo handler

»Vi lægger os fladt ned i den pågældende situation. Vores information til kunderne bliver kun bedre fra nu af. Vi har ansat en ekstra kommunikationsmedarbejder fra 1. oktober, så du vil snart kunne opleve en forbedring, når vi oplyser om fjernvarmen fremadrettet,« siger Karsten Randrup, der er fjernvarmechef for Verdo, angående sagen om to gange Martin.

Han minder om, at der i Verdo Fjernvarme indtil nu har været en meget lille skare ansatte. Men det vil ændre sig i fremtiden, forudser han.

»Vi oplever mangel på fjernvarme-smede der kan svejse rørene og projektledere. Det store byggeboom og væksten i efterspørgsel efter fjernvarme betyder, at at alle fjernvarmeselskaber skriger på projektledere,« lyder det.

Og så er det faktisk ikke Verdo eller Evidas ansvar at føre fjernvarmekunderne helt igennem processen. For mange af tingene skal man selv bede en VVS’er om at udføre.

»Men vi vil selvfølgelig gerne oplyse og hjælpe alt det vi kan,« indskyder Karsten Randrup.

Mange ting spiller ind

»Vi kan ikke give kunderne en konkret dato og en klar køreplan med dato på grund af mange faktorer. Blandt andet, at vi af og til mangler de rette materialer. Derudover er det svært at forudsige, hvor lang tid det tager at koble en kunde på, der kan være en olietank, som kunden ikke vidste lå lige der.«

Han tilføjer, at man også er ved at kigge på en app, der via et foto og streger på det, viser helt konkret hvor linjeføringen på den enkelte grund skal ligge, samt hvad der konkret er aftalt med kunden, så både entreprenøren, Verdo og kunden ved, hvad der skal udføres. Her skal der også stå konkrete oplysninger i forhold til, hvad kunden skal foretage sig derefter.

Og så kommer der en væsentlig pointe.

»Hele din artikel er jo opstået, fordi der er en Afkoblingsordning, der er opbrugt for i år. Man kunne måske også spørge politikerne hvorfor man ikke har tilført nok midler til ordningen, for man burde have vidst på forhånd, at pengene ikke kunne strække til alle de forventede afkoblinger i 2022.«