Vicechefjordemoder Louise Thorup er fra 1. februar tiltrådt stillingen som chefjordemoder på Regionshospitalet Randers.

Stillingen er blevet ledig, idet hospitalets chefjordemoder gennem de seneste godt 15 år, Lone Neumann, har valgt at gå på pension. Hun afløses af Louise Thorup, der har været vicechefjordemoder på hospitalet siden september 2018, og som siden efteråret 2022 også har fungeret i en ledig stilling som oversygeplejerske på Kvinde-Barn Fællesafdeling.

»Jeg glæder mig til at tage hul på opgaverne som chefjordemoder i samarbejde med ledelsesteamet i Kvinde-Barn Fællesafdeling. Vi skal sikre en omstillingsparat organisation med rammer, der kan være med til at skabe overskud og trivsel blandt medarbejderne både nu og i fremtiden, hvor vilkårene kan og vil ændre sig. Det er en forudsætning for, at der kan ydes omsorg og skabes gode oplevelser for de familier og patienter, der kommer i kontakt med sundhedsvæsenet gennem vores speciale,« siger hun i en pressemeddelelse.

10 års erfaring

Louise Thorup blev uddannet som jordemoder i 2010, hvorefter hun arbejdede et år på fødeafsnittet i Randers. Herefter var hun et par år ude i det private erhvervsliv, men vendte så retur til Randers i 2013 og har været på hospitalet lige siden.

»Jeg har været ansat i huset gennem en årrække, og jeg ved derfor, at jeg kommer til at samarbejde med hel række dygtige mennesker, der kan støtte mig i den nye rolle og de nye opgaver. Det er vigtigt, når vi skal opretholde vores høje faglige kvalitet og samtidig i fællesskab udforske mulighederne for videre udvikling og bæredygtighed,« siger hun.

Louise Thorup er tiltrådt stillingen som chefjordemoder 1. februar.

gs