Der er mange store og små skader på Nørrevangsskolens bygninger. Skolebestyrelsen er frustreret. De kan hverken gøre fra eller til, mens de frygter for lærere og elevers velbefindende.

AF CECILIE BISGAARD

»Min søns lærer var nødt til at flytte ham, fordi det dryppede ned i hovedet på ham. I klassen er de nødt til at have en spand stående lige inden for døren, fordi det regner ind. De har altid en klud eller et viskestykke liggende til lige at tage det værste.«

Ordene kommer fra næsteformanden i Nørrevangsskolens skolebestyrelsen, Karina Ludvigsen.

Hun har sammen med formanden, Jan Rasmussen, og resten af skolebestyrelsen sendt et brev til Skole- og Uddannelsesudvalget i Randers Kommune. De er nemlig bekymrede. Bekymrede for, at den skole, som deres børn går på og er glade for, ikke bliver vedligeholdt i tilstrækkelig grad.

Fugerne er så medtagede, at der flere steder simpelthen mangler mursten i væggene. Foto: Cecilie Bisgaard

For det er langtfra noget nyt, at det drypper fra loftet og vægge i klasselokaler og på gangene, når der regner kraftigt uden for.

»Jeg har haft børn på skolen siden 2010, og dengang regnede det også ind. Jeg har været med i skolebestyrelsen siden 2016, og i al den tid har vi snakket om det. Der har været reparationer indimellem, men det har været lappeløsninger. Det holder ikke i længden,« siger skolebestyrelsesformand Jan Rasmussen.

Råd og manglende fuger

Karina Ludvigsen og Jan Rasmussen er ikke kun bekymrede for regnen, der finder ind i klasselokalerne. For det drypper kun ind, der hvor børn og voksne opholder sig, når det regner kraftigt udenfor. Men hvad så når det bare regner en lille smule?

»Vandet kommer stadig ind. Det når bare at fordampe, inden der kommer så meget, at det trænger igennem loftet. Taget er stadig utæt,« siger Jan Rasmussen.

Frostsprængte fuger betyder at murværk og træudhæng suger fugt til sig. Foto: Cecilie Bisgaard

Der er også tydelige frostsprængninger på de udvendige fuger. Her kan fugten trænge ind i murværket, og træudhæng nær de manglende fuger bærer tydeligt præg af råd.

Også mangler der mursten. Flere steder – både ude og inde. Et sted indenfor på skolen kan man tydeligt skimte lyset fra et klasselokale i et af de huller, hvor der mangler en mursten. Man har også fri adgang til den ledning, der løber inde i muren. Det er ved 0. klassernes område, at den pågældende mursten mangler.

Garderoben sejlede

Det er ikke det eneste problem, der er omkring 0. klasserne. Loftet over en garderoberække bærer præg af hvide skjolder – det samme gør den røde murstensvæg – og det lyse træværk i loftet har mørke plamager, hvor der har suget det indtrængende regnvand til sig.

»Her I set mine helt nye garderober? Det ser forfærdeligt ud. Se lige ovenpå garderoben, der ligger alt muligt ulækkert snulder. De er mega øv,« siger en klasselærer fra en af 0. klasserne.

Murværket er tydeligvis fugtigt, og flere steder løber vandet ned. Foto: Cecilie Bisgaard

Læreren fortæller, at hun har været nødt til at sætte kasser over flere af garderoberne for at beskytte børnenes ting og tøj mod indkommende vand og det, der drysser ned fra loftet.

»Da vi kom tilbage efter sommerferien, sejlede hele garderoben i vand,« siger Karina Ludvigsen og fortsætter:

»Det skal være en god oplevelse at gå i skole. Det skal ikke være sådan, at man ikke ved, om ens tøj er vådt, når man kommer i skole i morgen. Det er også frustrerende for os forældre, når vi ikke ved, om vores børn kommer hjem med vådt tøj. Det er ikke det, vi ønsker for vores skole. Det skal være et godt og tørt sted.«

»Er det standarden?«

De mange skader på skolens bygninger, der kun er blevet værre og værre over en længere årrække, har som sagt fået skolebestyrelsen til at henvende sig til politikerne. De gør opmærksom på de mange skader og skriver samtidig, at de er ”forbavsede over, at vedligeholdelsen af Nørrevangsskolen er meget mangelfuld”.

»Vi ved ikke, hvad fugten gør. Her tænker jeg på lærernes arbejdsmiljø og eleverne. Vi ved ikke, om der er skimmelsvamp, eller om folk bliver syge af det både på kort og lang sigt. Vi ved ikke, hvor slemt det er. Vi skal helst ikke ende som Dronningborghallen, hvor man er nødt til at lukke skolen,« siger Jan Rasmussen og fortsætter:

Flere steder er det tydeligt, at træudhæng over skolens klasselokaler er begyndt at rådne. Foto: Cecilie Bisgaard

»Er det det, vi ønsker for vores børn? Er det standarden? Hvis det er standarden, så må vi jo leve med det, men vi synes ikke, det skal være standarden.«

Politikerne i Skole- og Uddannelsesudvalget valgte at sende sagen videre til Miljø- og Teknikudvalget. De bemærkede samtidig, at de forventer, at der snart kommer en opdateret vedligeholdelsesplan for skolerne fra forvaltningen.

»Alt strander i økonomi. Det kan jeg godt forstå, men hvad gør det ved skolen på længere sigt? For elevernes og lærernes skyld er det møghamrende frustrerende, at de skal opleve, at det pludselig regner ind. Det er ikke optimalt,« siger Karina Ludvigsen.

Efter sommerferien »sejlede garderoben i vand«. Dagligt drysser der skidt ned fra loftet, så en lærer har været nødt til at sætte kasser over 0. klassernes garderober. Foto: Cecilie Bisgaard

Loft og vægge ved 0. klassernes garderober bærer tydeligt præg af det regnvand, der trænger ned gennem loftet, når det regner kraftigt. Foto: Cecilie Bisgaard

Der er fri adgang til både ledning og isolering i væggen, fordi der mangler en mursten. Foto: Cecilie Bisgaard