Erik Bo Andersen (Østbroen) medlem af byrådet.

Mandag den 27. marts 2023 havde Randers Byråd møde, hvor man skal træffe vigtige beslutninger og prioriteringer med baggrund i økonomi og råderum.

Det blev en underholdende aften….

I sag nr. 85 vedrørende budgetprocedure starter borgmesteren som altid med at fremlægge en sag, og her siger han så: »Jeg tror, at alle er klar over, at vi ligesom rigtig mange andre kommuner står overfor potentielle meget vanskelige budgetlægninger. Flere af vores fagområder er under et betydeligt pres, særligt socialområdet, men også familieområdet og ældreområdet, og den kollektive trafik. Hertil kommer regeringens nedlæggelse af jobcentre og store besparelser på den kommunale administration,« citat slut.

Men men men … Lad os så lige finde et par andre sager frem på dagsordenen og teste borgmesterens ord om manglende penge til kernevelfærden og fagområderne og så til besparelse på administrationen:

Sag nr. 72 vedrørende midler til ombygning af kryds Århusvej/Grenåvej bruger man 2,8 millioner kroner, der ikke er budgetsat.

Sag nr. 76 Anlægsbevilling Justesens Plæne bruger man 10,6 millioner kroner, som ikke er budgetsat + drift.

Sag nr. 80 Principper for udmøntning af Kommunale og naturgenopretningsprojekter, her bruger man 700.000 kroner svarende til 19,4 procent på projektledelse ud af i alt 3,6 millioner kroner.

Sag nr. 81 Infrastrukturplan – projektledelse og koordination – Her topper man virkelig behovet for besparelse på administration. 400.000 kroner årligt til at være projektleder på infrastrukturplanen, hvor der pt. står 8,5 millioner kroner, og de burde være reserveret til en Ringboulevards-forlængelse til i omegnen af +50 millioner kroner, hvor man jævnfør budget afsætter 10 millioner kroner årligt til Infrastrukturplanen… hvad skal projektlederen lave?

Og 600.000 kroner årligt til projektledelse på klimabroen, der ligger mindst 10 år ude i fremtiden? I 2030 har man kun knap 200 millioner kroner hvis man fratrækker lån og er således kun 1/3 i midler i forhold til en igangsættelse? Hvad skal projektledere lave?

1 millioner kroner årligt i alt som ikke er budgetsat.

Alle ovenstående sagde Østbroen jo selvfølgelig nej til, for vi er økonomisk ansvarlige og bruger sund fornuft.

Der er ikke meget bekymring fra borgmesterens side, når man bruger penge, man ikke har, og så klinger ord noget så hult, når man fremfører, at der er vanskelige budgetlægninger og oprørte farvande forude. Klart er budgetlægninger vanskelige, specielt når man fråser med pengene og ikke har styr på budget og den samlede økonomi.