En kunstig badesø i det nordlige Randers til en pris på godt 35 millioner kroner.

Det er hvad Udviklingsudvalget i Randers Kommune i dag skal tage stilling til.

Søen tænkes etableret i det 140 hektar store naturområde Nordre Fælled.

Selve etableringen af søen vil koste knap 12 millioner. Hertil kommer udgifter til blandt andet bygninger og aktiviteter rundt om søen.

Forvaltningen har gennemført indledende undersøgelser af jord- og grundvandsforhold, der viser, at det vil være muligt at etablere et naturligt vandspejl på Nordre Fælled.

En badesø på Nordre Fælled vil ifølge kommunen være en løftestang for den nordlige del af byen og ikke mindst for de udsatte boligområder.