Michael Thomas Jacobsen har fået en ny rolle som udviklingschef på Tradium.

De pædagogiske udviklingsprojekter med ekstern finansiering får større og større fylde på Tradium. Det er en af grundene til at stabsområdet for udvikling og projekter samt kvalitet og international er blevet omorganiseret. Samtidig har Michael Thomas Jacobsen fået rollen som udviklingschef med et klart fokus, skriver Tradium i en pressemeddelelse.

»Vi arbejder grundlæggende på, at Tradium som organisation har et udviklingsmindset som en naturlig og integreret del af vores kerneydelse. Tradium er et attraktivt sted at uddanne sig, men det bliver det kun ved med at være, hvis vi også løbende udvikler os – det gælder i forhold til at have stærke faglige miljøer, men de sociale miljøer fylder også mere og mere i en udviklingssammenhæng,« fortæller Michael Thomas Jacobsen i pressemeddelelsen.

Trivsel er et fundament

Et eksempel på de store udviklingsprojekter er ’Projekt Fastholdelse gennem Social Bæredygtighed på EUD’, som Tradium fra årsskiftet er trådt ind i sammen med 10 andre erhvervsskoler. Projektet, der er finansieret af EU’s socialfond og Region Midtjyllands uddannelsespulje, har fokus på at støtte elevernes trivsel.

»Et vigtigt fundament for at komme godt igennem uddannelsen er elevernes skolestart – eller onboarding som det også kaldes. Det er et af de elementer, vi udvikler på i projektet,« forklarer den nye udviklingschef.

Ud over samspillet med bevillingsgivere – som EU eller regionen – og andre skoler har Tradium også et fokus på at samarbejde med lokale aktører. Derfor kommer udviklingschefen også til at have berøring med eksempelvis daghøjskoler, kommunens ungeenhed og lokale virksomheder.

Fra egne rækker

Michael Thomas Jacobsens rolle som udviklingschef er ny, men han har mange år hos Tradium på cv’et. Han er født og opvokset i Randers, og han blev i 2005 HHX-student, hvor han samtidig blev kåret til årets handelsstudent. Derefter kom han i banklære og arbejdede i en årrække som bankrådgiver.

Samtidig med jobbet i banken var han gæstelærer på HHX, hvor en af hans gamle undervisere i 2011 opfordrede ham til at gå underviservejen. Den opfordring, en uforpligtende samtale og en opsigelse fra en anden underviser førte til, at Michael 1. januar 2012 begyndte som underviser på det, der i dag er Tradium, hvilket han var frem til 2017.

Derefter gik det slag i slag med nye opgaver. Michael Thomas Jacobsen blev uddannelsesleder for businessområdet i 2017, i 2018 blev han udnævnt til uddannelseschef, i 2019 fik han ansvaret for udvikling, kvalitet og det internationale, og siden har han også fået chefansvaret for Tradiums Grundforløb 1, for skolehjemmet Tradium College og for SPS-støtten samt Tradiums vejledere og læsevejledere.

»Min rolle som udviklingschef spiller godt sammen med de funktioner, jeg i øvrigt har på Tradium. Jeg fristes næste til at sige, at kendskabet til både drift, strategi og udvikling er en forudsætning. Det er vigtigt at skabe synergi mellem de tre områder, så udvikling ikke bliver en ø i organisationen,« siger han.

sra